ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแพร่ คัดกรองผู้เสพผู้ค้า เข้ากระบวนการบำบัดรักษา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองแพร่ คัดกรองผู้เสพผู้ค้าในตำบลป่าแมต เข้ากระบวนการบำบัดรักษา

-
น่านเปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558
ปกครองน่านเปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง

-

-
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ห่วงใยสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ พบว่าที่ผ่านมากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ลักลอบขนยาบ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมากถึงปีละ 1 พันล้านเม็ด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ห่วงใยสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ พบว่าที่ผ่านมากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ลักลอบขนยาบ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมากถึงปีละ 1 พันล้านเม็ด

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกลำไยแปลงใหญ่ให้มีคุณภาพในพื้นที่อำเภอแม่ทาและโครงการ "ผู้ว่าพบนักเรียนหน้าเสาธง" ในการแถลงข่าวสื่อมวลชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกลำไยแปลงใหญ่ให้มีคุณภาพในพื้นที่อำเภอแม่ทา โดยการปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่ 5,500 ไร่ และโครงการ "ผู้ว่าพบนักเรียนหน้าเสาธง" ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาในการแถลงข่าวสื่อมวลชน "กิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบสื่อมวลชน"

-
จังหวัดลำพูนเดินหน้าปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ตุลาคม 2557- เมษายน 2558 สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในจังหวัดลำพูน ได้ 834 ราย
วันที่ 19 พค 2558 ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

-
จังหวัดลำปางจัดการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
จังหวัดลำปางจัดการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

-
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ฝึกอบรมชรบ.หมู่บ้าน เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด พบยังมีกว่า 100 หมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวัง
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ฝึกอบรมชรบ.หมู่บ้าน เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด พบยังมีกว่า 100 หมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวัง

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะนักเรียนวิทยาลัยเทคนิค ลำพูน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เช้าวันนี้ ( 19 พฤษภาคม 2558 ) ที่ วิทยาลัยเทคนิค ลำพูน นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ไปพบปะนักเรียน ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบนักเรียนหน้าเสาธง ประจำปี 2558 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

-
จับนักการเมืองพร้อมเฮโรอี
ตร.แม่ฮ่องสอน สนธิกำลัง ฯ จับกุมนักการเมืองทองถิ่น พร้อมของกลางเฮโรอีน กว่า ๒ กิโลกรัม ผู้ต้องรับสารภาพ พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน

-
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ระบุสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดลำปางยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านห้วยวาดพื้นที่เป้าหมายสำคัญ ที่มีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ระบุสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดลำปางยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านห้วยวาดพื้นที่เป้าหมายสำคัญ ที่มีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน มีการปะทะกันหลายครั้ง สามารถยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก

-
สสจ.น่าน อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชนเกี่ยวกับผู้ที่ติดยาเสพติด

-
น่าน เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน
นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดน่าน โดยจังหวัดน่านได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)

-
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตรวจเยี่ยม โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน
เช้าวันนี้ ( 14 พค 2558 ) ที่ศาลากลาง จังหวัดลำพูน นาง สุดา วงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานกรรมการติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ได้นำคณะติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน โดย นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ และ นำเสนอผลการดำเนินงานให้คณะผู้ติดตามประเมินผลโครงการฯ ได้รับทราบ

-
จังหวัดน่าน เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน
จังหวัดน่าน โดยปกครองจังหวัดน่านเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2558 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในพื้นที่

-
น่าน-สนธิกำลังฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมกันกวาดล้าง ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด เพื่อทำลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด พบ เงิน ปืน และไม้จำนวนมาก
พันตำรวจเอก สุรชัย บั้งเงิน รองผู้กำกับการตำรวจภธรจังหวัดน่าน พันเอกเศรษฐพล เกตุเต็ม เสนาธิการจังหวัดทหารบกน่าน สนธิกำลังฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมกันกวาดล้าง ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด เพื่อทำลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด

-
ตำรวจด่านตรวจห้วยไร่ จังหวัดแพร่จับกุมหนุ่มเชียงใหม่ขนยายัดในช่องท้อง
ตำรวจด่านตรวจห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่จับกุมหนุ่มจังหวัดเชียงใหม่ขนยาบ้าจำนวน 1,000 เม็ด ด้วยการกลืนเข้าไปในท้อง

-
วิสามัญอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามหมายจับ3 ฉบับ-ยาเสพติด-อาวุธปืน-ฆ่าผู้อื่น
เกิดเหตุวิสามัญอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านปาคี ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบหมายจับจำนวน 3 ฉบับทั้งคดียาเสพติด พกพาอาวุธปืน และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

-
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง เฝ้าระวังและบำบัดรักษาผู้เสพฝิ่นในพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการต่อเนื่อง เฝ้าระวังและบำบัดรักษาผู้เสพฝิ่นในพื้นที่ พบอายุน้อยสุดเพียง 12 ปี