ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
รองแม่ทัพภาคที่ 3 ชื่นชมโครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ชมรมม้งในประเทศไทย ที่เชียงราย
รองแม่ทัพภาคที่ 3 ชื่นชมโครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ชมรมม้งในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมแก้ปัญหาประเพณีวัฒนธรรมของม้งเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐ และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับชุมชนม้งและภาคีต่างๆ ที่จังหวัดเชียงราย

-
จังหวัดลำปาง ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด เดือนเดียวจับยาบ้ากว่า 6 หมื่นเม็ด
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า / คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง และประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2559 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่..//
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้น ในพื้นที่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้หมดไปจากสังคม..//

-
จ.ลำพูน มุ่งพัฒนาศักยภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ที่เคยเสพยาเสพติด ไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ ในโครงการ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จ.ลำพูน ประจำปี 2559
จ.ลำพูน จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 โดยมุ่งบำบัด ฟื้นฟู ร่างกาย , จิตใจ และ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ให้แก่ ผู้เคยเสพยาเสพติด ที่สมัครเข้ารับการบำบัด ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

-
จ.ลำปาง นำคณะกรรมการหมู่บ้าน 7 ตำบล อำเภอห้างฉัตร เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ร่วมเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งฯ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ตำบล ในเขตท้องที่อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมนำร่องแบบประชารัฐ เดินหน้าต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด นำคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ตามโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ เข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด" ซึ่งได้มีการจัดการฝึกอบรมขึ้น ที่หอประชุมโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านจากพื้นที่ 7 ตำบล 73 หมู่บ้าน ในเขตท้องที่อำเภอห้างฉัตร รวมกว่า 511 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมรับการฝึกอบรม

-
จังหวัดลำพูน มุ่งป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดลำพูน ดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดย รณรงค์ ปลูกฝังเยาวชน ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามสถานศึกษา พร้อมทั้ง ปิดล้อมตรวจค้น แหล่งต้องสงสัย ที่คาดว่าเป็นแหล่งกระจายยาเสพติด

-
ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
โครงการบำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติดและผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่" เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับการพัฒนาอาชีพตามความชอบและถนัดอย่างเหมาะสม สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

-
ตำรวจด่านห้วยไร่ อ.เด่นชัย จับยาบ้า 20,000 เม็ด หวังรอดการตรวจของเจ้าหน้าที่ช่วงเทศกาลที่คนเดินทางเยอะ
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ จับกุมผู้ต้องหาขนยาบ้า 20,000 เม็ด ลงสู่ภาคใต้ หวังรอดพ้นการตรวจของเจ้าหน้าที่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก

-
บก.2 ฉก.ม.4 ร่วมกับชุดปฏิบัติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ยึดยาบ้ากว่า 26,000 เม็ด และยาไอซ์น้ำหนัก 5 กรัม
กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับชุดปฏิบัติการแถลงการณ์จับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ยึดยาบ้ากว่า 26,000 เม็ดและยาไอซ์น้ำหนัก 5 กรัม

-
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ยึดยาบ้าจำนวน 300,000 เม็ด ที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ..
ขบวนการค้ายาเสพติดทิ้งยาบ้า 300,000 เม็ด บริเวณป่าละเมาะข้างถนน สายบ้านแม่สูนน้อย ม.3 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หลังรู้ตัวว่าถูกเจ้าหน้าที่สะกดรอยตาม ได้ขับรถหลบหนีไปได้..//

-
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด โชว์ผลงานจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาไอซ์ 719 กรัม..//
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาไอซ์ จำนวน 719 กรัม ขณะผู้ต้องหาเตรียมลำเลียงยาเสพติดส่งมอบให้กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำปาง ..//

-
จังหวัดแพร่สนธิกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ตรวจค้นเรือนจำป้องกันการใช้เป็นฐานในการค้ายาเสพติด
จังหวัดแพร่สนธิกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง จู่โจมตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดแพร่ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พบเพียงสิ่งเทียมอาวุธ และสิ่งของตองห้ามตามระเบียบเรือนจำ

-
จังหวัดแพร่สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่สนธิกำลังกว่า 200 นาย จู่โจมตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดแพร่ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล ผลการตรวจค้นไม่พบยาเสพติด แต่พบไฟแช๊ค ช้อน กรรไกร คัทเตอร์

-
จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในระบบสารสนเทศยาเสพติด NISPA
การประชุมและมอบนโยบายการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ในระบบสารสนเทศยาเสพติด NISPA

-
อาชีวะลำปาง รณรงค์สร้างวิทยาลัยสีขาว นำศึกษาทุกแผนกวิชา เข้าร่วมกิจกรรมรับวัคซีนใจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมบูรณาการกับ หลายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดสร้างวิทยาลัยสีขาว นำตัวแทนเยาวชนนักศึกษาในสังกัดของวิทยาลัยฯ จากทุกแผนกวิชา เข้าร่วมทำกิจกรรมรับวัคซีนใจ แสดงพลังประกาศเขตพื้นที่ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข ที่อาคารหอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม โดยมีนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง คณะผู้บริหาร คณะครู ของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นตัวแทนนำเยาวชนนักเรียน นักศึกษาในสังกัด ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1-3 รวมจำนวนกว่า 600 คน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน

-
จ.ลำปาง เปิดมาตรการเชิงรุกจัดค่ายวิวัฒน์พลเมืองในเรือนจำ นำเยาวชนผู้หลงผิดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกระบวนการลูกเสือก่อนนำคนดีคืนสู่สังคม
จังหวัดลำปาง โดย ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ร่วมกับหลายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ขับเคลื่อนนโยบายเดินหน้ามาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมพิเศษเข้าถึงกลุ่มเยาวชนผู้เคยหลงผิด ร่วมกันจัดสรรพื้นที่บริเวณภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เปิดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ นำเยาวชนผู้ต้องขังจากคดียาเสพติด เข้ารับวัคซีนใจฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนการกลับคืนสู่สังคม ตามโครงการ "ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อลดปริมาณผู้ต้องขังภายในเรือนจำ" มีนายสมศักดิ์ สาระหงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง ประจำเขต 5 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ โดยมีเยาวชนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ถูกคุมขังและกำลังจะได้รับการพิจารณาอนุมัติพักการลงโทษกรณีพิเศษเพื่อปล่อยตัวคุมประพฤติ รวมจำนวนทั้งหมด 350 คน เข้ารับการฝึกอบรมและร่วมบำบัดฟื้นฟู

-
จ.ลำปาง เดินหน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ขับเคลื่อนขยายเครือข่าย สร้างชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ นำผู้ต้องขังเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง บูรณาการกับ เรือนจำกลางลำปาง ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกันจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ นำผู้ต้องขังชาย-หญิง เครือข่ายสมาชิกเข้าร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายแกนนำเปิดตัวชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณแดนกักขังหญิง ภายในเรือนจำกลางลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ต้องขังชาย-หญิง สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งผู้ต้องขังในกลุ่มสูงอายุ และกลุ่มผู้ต้องขังวัยหนุ่มสาว รวมจำนวนกว่า 350 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมเปิดตัวชมรมพร้อมกัน

-
จังหวัดลำปางเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2559 ที่อ.เมือง จ.ลำปาง
จังหวัดลำปางเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2559 ที่อ.เมือง จ.ลำปาง

-
เตือนระวัง การลักลอบขนยาเสพติด ในรูปแบบใหม่ๆ
บ่ายวันนี้ (1 กรกฎาคม 2559) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัด