ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ป.ป.ส. ระดมกำลัง ทหาร ตำรวจ ปกครอง ตัดทำลายไร่ฝิ่น อำเภอปาย
ป.ป.ส. ระดมกำลัง ทหาร ตำรวจ ปกครอง ตัดทำลายไร่ฝิ่น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้การตัดทำลายฝิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความเข้มงวดและจริงจังของมาตรการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ทำให้นายทุนและผู้ปลูกเกรงกลัว พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นลดลงอย่างมาก

-
แขวงทางหลวงแพร่แจ้งปิดการจราจรเพื่อปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 11 ขาล่อง ช่วงด่านตรวจห้วยไร่
แขวงทางหลวงแพร่ แจ้งเตือนปรับปรุงเส้นทางปิดถนนขาล่อง ทางหลวงหมายเลข 11 อุตรดิตถ์ - เด่นชัย ช่วงด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย เปิดทางเบี่ยงให้ใช้ถนนสวนทางกับรถขาขึ้น ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนน

-
รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานทหารและตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน ของจังหวัดเชียงใหม่

-
รองนายกฯ รับฟังผลการดำเนินงานกองกำลังผาเมือง เพื่อวางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือตอนบน
รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงยุติธรรม รับฟังผลการดำเนินงานและสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติด เพื่อวางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่จะเข้ามาในประเทศ

-
เชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯรุ่นที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แนะให้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงครอบครัว

-
รองนายกรัฐมนตรี เผยพร้อมนำแนวคิดศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด..//
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เผยพร้อมนำแนวคิดศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมหารือกับประเทศสมาชิกโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ..//

-
ป.ป.ส.ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

-
ตำรวจภูธรแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด ด้วยระบบ PDC (Police Data Center)
ตำรวจภูธรแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด ด้วยระบบ PDC (Police Data Center) ได้ที่ บริเวณด่านตรวจหน้าถ้ำ หลังจากหลบหนีคดี นานกว่า 1 ปี

-
อำเภอฝาง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสติด

-
อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ ๑ จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ( ย.อส.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๑

-
กรมคุมประพฤติ จัดมวยไทย ระดมทุนตั้งมูลนิธิ อ.ส.ค.
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการศิลปะมวยไทยต้านภัยยาเสพติด ระดมทุนตั้งมูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติ สนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรม คืนคนดีสู่สังคม

-
ด่านนางฟ้า จ.แพร่ ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 5 สกัดจับยาบ้าได้กว่า 1 ล้านเม็ด
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจนางฟ้า อ.สอง จ.แพร่ จับกุมผู้ลักลอบขนยาเสพติด ก่อนขยายผลและประสานงานกับตำรวจภูธรภาค 5 สกัดจับผู้ร่วมขบวนการ ได้ของกลางเป็นยาบ้ารวมกว่า 1 ล้านเม็ด

-
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามนิเทศงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 เน้นยึดแนวทางประชารัฐเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

-
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 เพื่อได้รับการพัฒนาอาชีพตามความถนัดอย่างเหมาะสม และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

-
เชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯรุ่นที่ 3 ประจำปี 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ย้ำอย่ากลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

-
ชมรมโมโตครอสจังหวัดน่าน จัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากในรายการ คอวังโมโตครอส ต้านยาเสพติด รับปีใหม่ 2561
ชมรมโมโตครอสจังหวัดน่าน เปิดรับศักราชใหม่ ปี 2561จัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากในรายการ คอวังโมโตครอส ต้านยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์ชุมชนต่อชุมชน

-
อำเภอเมืองพะเยา เร่งดำเนินการโครงการเมืองพะเยาโมเดล แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้าบุหรี่ในชุมชน
อำเภอเมืองพะเยา เร่งดำเนินการโครงการเมืองพะเยาโมเดล แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้าบุหรี่ในชุมชน โดยการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นในลักษณะการเสพมากกว่าการจำหน่าย พบใน1 เดือนมีมากกว่า 50 คดี

-
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สร้างความสมานฉันท์ ร่องฟอง-น้ำชำ เกมส์ ประจำปี 2561

-
พะเยา..เมืองพะเยาเร่งดำเนินการโครงการเมืองพะเยาโมเดล(289วัน) แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้าบุหรี่ในชุมชน
นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา ปล่อยขบวนรณรงค์ โครงการเมืองพะเยาโมเดล (289วัน) (สำนึกฮักบ้านต๋อมเมืองน่าอยู่) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า บุหรี่ในชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ ของ อ.เมืองพะเยา