ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ตำรวจภูธรแพร่ ขยายผลแกงค์ยาบ้า
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ขยายผลแกงค์ยาบ้า พบรับจากชาวเขา ซ่อนห้องใต้ดินในบ้านก่อนนำส่งลูกค้า ทำมานานรอดสายตา เพราะส่งยาด้วยพารามอร์เตอร์

-
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอปาย เตรียมจัดกิจกรรม"งานกีฬานักเรียนอำเภอปาย ต้านยาเสพติด"ประจำปี 2558
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอปาย เตรียมจัดกิจกรรม"งานกีฬานักเรียนอำเภอปาย ต้านยาเสพติด"ประจำปี 2558

-
ศป.ปส.อ. ตำรวจ และ ทหาร ร่วมปฏิบัติการ Re X-Ray หมู่บ้านเป้าหมายจังหวัดลำพูนในจังหวัดลำพูนที่ยังคงมีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ศป.ปส.อ. ตำรวจ และ ทหาร ร่วมปฏิบัติการ Re X-Ray หมู่บ้านเป้าหมายจังหวัดลำพูนในจังหวัดลำพูนที่ยังคงมีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กำหนดห้วงเวลาในการดำเนินการระหว่างมิถุนายน

-
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย อบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 3 / 2558
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 3 / 2558 หลังสถิติการจับกุมคดียาเสพติดของจังหวัดเชียงรายมีจำนวนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

-
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จับกุมผู้ต้องหา มียาเสพติดไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย พร้อมของกลางยาบ้า 31 เม็ด
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จับกุมผู้ต้องหา มียาเสพติดไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย พร้อมของกลางยาบ้า 31 เม็ด

-
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติกรายสำคัญ คดีร่วมกันมี "เฮโรอีน" ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

-
จังหวัดลำพูนประชุมเพื่อซักซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ซึ่งจะเข้าแข่งขันในระดับประเทศกลางเดือนกรกฎาคมนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมและซักซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ซึ่งจะเข้าแข่งขันระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี กลางเดือนกรกฎาคมนี้

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

-
เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จู่โจมเข้าตรวจค้นยาเสพติด ที่เรือนนอนผู้ต้องขังชาย ไม่พบสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จู่โจมเข้าตรวจค้นยาเสพติด ที่เรือนนอนผู้ต้องขังชาย ไม่พบสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด

-
นักเรียนนับหมื่นคนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
นักเรียนนับหมื่นคนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด

-
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยแถวป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยแถวป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

-
จทบ น่านจัดกิจกรรม ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร ชุมชนรอบค่ายวันต่อต้านยาเสพติดโลก
พลตรี ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน เปิดการอบรมป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร ชุมชนรอบค่าย วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558

-
จังหวัดน่าน เปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กลุ่มพลังมวลชน จังหวัดน่านร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อแสดงออกถึงซึ่งความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะให้ทุกคน คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพ เพื่อขจัดปัญหาให้หมดสิ้น

-
จังหวัดลำพูนจัดฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการช่วยเหลือสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
จังหวัดลำพูนจัดฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการช่วยเหลือ สามารถเลิกเสพยาเสพติดได้อย่างจริงจัง ซึ่งผู้เข้ารับการบำบัดได้รับการ ดูและ ทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และได้รับการฝึกวิชาชีพระยะสั้น เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

-
เยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่าพันคน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558
เยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่าพันคน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558

-
บรรยากาศ การจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก แต่ละอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นไปอย่างคึกคัก
บรรยากาศ การจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก แต่ละอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นไปอย่างคึกคัก

-
จังหวัดลำพูนจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558‏
เช้าวันนี้ ( 26 มิถุนายน 2558 ) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"

-
น่านจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558
น่านจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558

-
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้กรอบแนวคิด คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด