ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูน ช่วงเดือนตุลาคม 2559
คณะกรรมการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ประชุมและรายงานผลการดำเนินการสถานการณ์ การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2559

-
รองผู้ว่าฯ ลำปาง แนะประชาชนพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีปัญหาเดือดร้อนต่างๆ ร้องเรียนได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแนะประชาชน พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีปัญหาเดือดร้อนต่างๆ เช่น ยาเสพติด ยานพาหนะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ที่ดิน ฯลฯแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

-
สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย มอบธงโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ให้แก่หมู่บ้านป่าหมาก อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย มอบธงโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค 5 ให้แก่หมู่บ้านป่าหมาก อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นตัวอย่างหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

-
อ.แม่อาย สนธิกำลัง หลายฝ่าย จับยาบ้า กว่า 240,000 เม็ด
อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ สนธิกำลัง ตำรวจ ทหาร ตชด. และฝ่ายปกครอง จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติด รายใหญ่ได้ของกลาง ยาบ้า 240,000 เม็ด

-
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกตรวจสถานบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ค้าประเวณี
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการกับหลายหน่วยงาน ออกตรวจสถานบริการ และสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ค้าประเวณี และการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

-
จ.ลำปาง จัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ให้กับคนในพื้นที่ร่วมสานพลังชุมชนต่อต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์

-
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตรวจปัสสาวะกลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจปัสสาวะกลุ่มเป้าหมาย ๗ อำเภอ

-
จ.ลำพูน ให้สถานศึกษาร่วมมือผู้ปกครองสอดส่องบุตรหลาน ให้ห่างไกลยาเสพติดในช่วงปิดเทอม พร้อมทั้งเร่งดำเนินการฟื้นฟูบำบัดผู้เสพในระบบสมัครใจ
จังหวัดลำพูนวางแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กนักเรียนและ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ชุมชน ช่วยกันดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดในช่วงปิดภาคเรียน

-
ศป.ปส.ชน1 ร่วมกับ อำเภอไชยปราการ ขยายผลกวาดล้างยเสพติด ในพื้นที่เป้าหมาย
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 ร่วมกับ อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จัดชุดปฏิบัติการตรวจหาผู้เสพ และขยายผลกวาดล้างแหล่งที่มาของยาเสพติด ในพื้นที่เป้าหมาย

-
ด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ จ.แพร่ จับยาเสพติดซุกซ่อนมาในรถขนกะหล่ำ ได้ไอซ์ 36 กิโลกรัม ยาบ้ากว่า 8 แสนเม็ด
ด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดซุกซ่อนมาในรถขนกะหล่ำปลี ได้ยาไอซ์ 36 กิโลกรัม และยาบ้ากว่า 8 แสนเม็ด

-
ปปส. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการตามยุทธการตัดวงจรทางการเงินเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนธิกำลัง ตำรวจ ทหาร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติการตามยุทธการตัดวงจรทางการเงินเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ

-
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการปฏิบัติงานช่วงสงกรานต์ จับกุมและตรวจยึดยาเสพติดรายสำคัญ
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ และผลการจับกุม รวมถึงการตรวจยึดยาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 5 ราย ของกลางยาบ้ากว่าสองล้านเม็ด

-
ตำรวจภาค 5 แถลงผลปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้ร้อยละ 8.7 จากการกวดขันจับกุมตาม 10 มาตรการหลัก ขณะเดียวกันสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ของกลางเป็นยาบ้ากว่า 2 ล้าน 7 แสนเม็ด

-
แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมกำลังพลและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 พร้อมเน้นย้ำให้กำลังในพื้นที่ดำเนินมาตรการป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด

-
ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด อำเภอแม่อาย จับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติด พร้อมของกลางฝิ่นดิบ 8 กิโลกรัม..//
ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มป้องกันกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ลับลอบลำเลียงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติด พร้อมของกลางฝิ่นดิบ 8 กิโลกรัม..//

-
เลขาธิการ ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ จ.แพร่ และพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บูรณาการสกัดกั้นยาเสพติด
เลขาธิการ ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ และด่านตรวจยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บูรณาการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และ ป.ป.ส. สกัดกั้นยาเสพติดช่วงเทศกาลสงกรานต์

-
จ.ลำปาง จัดกิจกรรม "ปั่นตามรอยพ่อ" รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
หลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ใน จ.ลำปาง ร่วมสานพลังหน่วยงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน "ปั่นตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2 Bike follow the king" พร้อมปล่อยแถว จนท. ร่วมออกระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติด

-
ป.ป.ส.ภาค 5 ลงนามความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติด
เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย ผบช.ภาค 5 และจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ พร้อมลงนามความร่วมมือมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยการลักลอบขนส่งไปกับรถยนต์โดยสารสาธารณะ หรือกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สกัดกั้นการลักลอบ

-
ป.ป.ส. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางขนส่ง โดยรถยนต์สาธารณะ และพัสดุภัณฑ์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ร่วมกับ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อบันทึกความร่วมมือการป้องกันปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางขนส่ง โดยรถยนต์สาธารณะ และพัสดุภัณฑ์