ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
วันนี้( 28 มิย. 59)ที่ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2559 เพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

-
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2559
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วนจัด "กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงราย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้คนในชาติแสดงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการต่อประชาชนและประเทศชาติ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณไปสู่นานาประเทศ

-
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดเชียงรายร่วมกับเครือข่ายจัดงานประชาร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด มีเด็กเยาวชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

-
จังหวัดลำปางเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2559 ที่อำเภอแจ้ห่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กระตุ้น ผู้นำหมู่บ้าน เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เอาชนะปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน

-
อำเภอปายจัดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559
อำเภอปายจัดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางย้ำแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากข้าราชการและผู้นำชุมชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางย้ำแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากข้าราชการและผู้นำชุมชนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

-
งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก "ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์"
งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก "ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี

-
น่าน จัดกิจกรรมเยาวชนป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.น่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา โรงพยาบาลท่าวังผา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

-
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์"
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์" เพื่อประสานและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.59 เวลา 09.00น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

-
อ.บ้านหลวง จ.น่าน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
อ.บ้านหลวง จ.น่าน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

-
จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แผน "ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

-
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิดประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิดประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

-
รวมพลังชาวอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง (ศป.ปส.อ.ฝาง) จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 มีประชาชนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงพลังในงานกว่า 1,500 คน

-
อบต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก หวังสร้างเยาวชนให้เป็นเครือข่ายพลังแผ่นดิน แก้ไขปัญหายาเสพติด..//
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน..//

-
จังหวัดลำปางโชว์ผลงานจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า 54,000 เม็ด
ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง โชว์ผลงานจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า 54,000 เม็ด

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์"
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์"

-
เยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่าพันคน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยรา
เยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่าพันคน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2559
แม่ฮ่องสอนจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และป้องกันการเข้าถึงของเยาวชน และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 " คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"

-
พลังมวลชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา พร้อมใจร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสติดโลก
พลังมวลชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์" เนื่องในวันต่อต้านยาเสติดโลก