ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

-
ศป.ปส.ชน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 สกัดกั้นยาเพสติดในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ

-
สสจ.เชียงใหม่ ชี้แจง
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสารสกัด CBD ในกัญชง-กัญชา พ้นยาเสพติดในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 น้ำมันจากเมล็ดกัญชง สามารถนำมาใช้ผลิตอาหารหรือเครื่องสำอางได้..//

-
รวบ 2 สาว แหกด่าน ทหารพราน ตรวจสอบพบยาบ้า 2.5 ล้านเม็ด ซุกซ่อนในรถ
ทหารพราน บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 รวบ 2 สาว แหกด่าน จุดตรวจ/จุดสกัด ไล่ล่าเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร จับกุมได้ที่บริเวณหน้าตลาดป่าบง หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง ตรวจสอบพบยาบ้า 2.5 ล้านเม็ด ซุกซ่อนในรถยนต์

-
กองกำลังผาเมือง แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สามารถจับกุมยาเสพติดกว่า 400 ครั้ง
กองกำลังผาเมือง สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2562 สามารถสกัดกั้นจับกุมยาเสพติดตามแนวชายแดนกว่า 400 ครั้ง ได้ของกลางยาบ้ากว่า 100 ล้านเม็ด

-
โรงเรียนบ้านม่วงชุม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
โรงเรียนบ้านม่วงชุม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด แก่นักเรียน เพื่อให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

-
ชุด ฉก.นรสิงห์ จังหวัดเชียงราย พร้อมปฏิบัติงานดูแลความสงบสุขการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่
ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย พร้อมปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อยและด้านการป้องกันยาเสพติดที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

-
อบต.ม่อนปิ่น จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน

-
ตำรวจแม่อาย รวบ มือฟันครู กศน.
ตำรวจแม่อาย รวบ มือฟันครู กศน. คาดมีอาการทางประสาท เนื่องจากเคยใช้ยาเสพติด มาก่อน ประกอบด้วยไม่ค่อยถูกชตากับครู กศน.

-
เจ้าหน้าที่ปะทะคาราวานค้ายาเสพติดที่เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่..//
เจ้าหน้าที่ทหารปะทะคาราวานลำเลียงยาเสพติดก่อนถึงจุดตรวจจุดสกัดแก่งปันเต๊าอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ยึดยาบ้าได้กว่าล้านเม็ด..//

-
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน

-
ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดล็อกสาร "กัญชง - กัญชา" พ้นยาเสพติด สามารถผสมอาหารได้
ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดล็อกสาร "กัญชง - กัญชา" พ้นยาเสพติด สามารถผสมอาหารได้

-
ยึดทรัพย์ เครือข่ายยาเสพติด จากเหนือ จรดใต้ มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท
รองผู้บัญชาตํารวจแห่งชาติ แถลงผลการ ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด จากเหนือ จรดใต้ (แม่อาย-ฝาง) - (สุไหงโก-ลก)มูลค่า กว่า 150 ล้านบาท

-
รองผู้บังคับการ กองอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 และคณะตรวจเยี่ยมโครงการ "บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด"
รองผู้บังคับการ กองอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 และคณะตรวจเยี่ยมโครงการ "บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด" บ้านม่วงสร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

-
ป.ป.ส. ภาค 5 ยืนยัน กัญชาและกัญชง ยังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย เตือนประชาชนอย่างเข้าใจผิด
ป.ป.ส. ภาค 5 ยืนยันขณะนี้ กัญชาและกัญชง ยังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ห้ามผลิต ห้ามนำเข้าและส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพ ยกเว้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น เตือนประชาชนอย่างหลงเข้าใจผิด

-
เชียงใหม่ผนึกกำลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชียงใหม่ผนึกกำลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-
เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมวิ่งร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรม "วิ่งร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1" ระยะทาง 5 กิโลเมตร ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี แสดงออกพลังสามัคคีในการต่อต้านยาเสพติด บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน ท่ามกลางฝนที่โปรยปรายตลอดเช้า

-
อธิบดีกรมการปกครอง มอบนโยบายแผนปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดและความมั่นคง ที่จังหวัดเชียงราย
อธิบดีกรมการปกครอง มอบนโยบายแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครอง มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดและความมั่นคง ที่จังหวัดเชียงราย

-
จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 8/2562
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(29 สิงหาคม 2562) เวลา 15.00 น. ที่ประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ครั้งที่ 8/2562 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล รับทราบการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านต่างๆ