ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-
จังหวัดน่าน จัดค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2
จังหวัดน่าน จัดค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม " (ตามมาตรฐานใหม่) ศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2

-
จังหวัดน่าน จัดค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน"
เช้าวันนี้ (16 ก.พ.60) ที่ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" (ตามมาตรฐานใหม่) จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ที่เน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด โดยเน้นการดำเนินงานเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก

-
จ.ลำพูน มอบใบประกาศ ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่น ที่ 1ประจำปี 2560
วันนี้ ( 11 กุมภาพันธ์ 2560 ) ที่ วัดม่อนมะหินศิลาราม ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นาย มนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้พร้อม มอบใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอาชีพ " ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน " ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลำพูนได้นำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฝึกอาชีพ เข้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบสมัครใจ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม

-
เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 3
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้อบรมได้ลดละเลิกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง

-
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด มอมเมาเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย
หน่วยเฉพาะกิจกรทหารพรานที่ 36 ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด มอมเมาเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่คุมเข้มบริเวณจุดล่อแหลม ช่องทางรอยต่ออำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

-
ทหาร , ตำรวจภูธร อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย
ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน ร่วมกับ ตำรวจภูธร อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สนธิกำลังจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย ในเขต ต.ปากบ่อง และ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง ได้ของกลางเป็นยาบ้า 229 เม็ด

-
ป.ป.ส. และกองกำลังผาเมือง ร่วมกัน วางมาตรเข้มข้นสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านแนวชายแดนทางภาคเหนือ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมหารือกับผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เพื่อวางมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านตามแนวชายแดนทางภาคเหนือ

-
ป.ป.ส.จับมือกองกำลังผาเมือง วางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับกองกำลังผาเมือง วางมาตรการเข้มข้นสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อสกัดกั้น ลดปริมาณยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศ

-
สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ระบุ ปี 2560 แนวโน้มการลักลอบปลูกฝิ่นเพิ่มสูงขึ้น
สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบยาเสพติด ระบุ ปี 2560 แนวโน้มการลักลอบปลูกฝิ่นเพิ่มสูงขึ้น หลังสำรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่นกว่า 2,000 แปลง 1,600 ไร่ ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ

-
สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ระบุ ปี 2560 แนวโน้มการลักลอบปลูกฝิ่นเพิ่มสูงขึ้น
สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบยาเสพติด ระบุ ปี 2560 แนวโน้มการลักลอบปลูกฝิ่นเพิ่มสูงขึ้น หลังสำรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่นกว่า 2,000 แปลง 1,600 ไร่ ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ

-
จังหวัดน่าน ปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จังหวัดน่าน ปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดิน มาตรฐานใหม่

-
ทหาร และ ตำรวจ จับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย ที่ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน และ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ทหารกองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จับกุม ผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย ในเขต อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ได้ของกลางเป็นยาบ้า 285 เม็ด , ยาไอซ์ 0.8 กรัม และ อุปกรณ์การเสพ 1 ชุด

-
จังหวัดน่าน ประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 มอบนโยบายตามวาระจังหวัด
จังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบายตามวาระจังหวัดน่าน ด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ ทำลายป่า ปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

-
จังหวัดลำพูนจัดค่ายบำบัดพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 เพื่อบำบัดพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด พร้อมทั้งอบรมทักษะอาชีพ พร้อมทั้งมีระบบติดตามช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

-
จังหวัดลำปาง กำหนดแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด
วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย,คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธ์ุ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดลำปาง

-
ผู้ว่าฯ ย้ำเรื่องยาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไข
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด เร่งดำเนินการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยว

-
จ.พะเยา จัดโครงการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยารุ่นที่ 1
จ.พะเยา จัดโครงการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยารุ่นที่ 1

-
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ไม่พบสารเสพติด