ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ตำรวจภูธรปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้าพร้อมของกลางกว่า 2,000 เม็ด
ตำรวจภูธรปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้าพร้อมของกลางกว่า 2,000 เม็ด

-
เรือนจำน่าน ฝึกอบรม โครงการฝึกวิชาชีพการเลี้ยงสุกร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพันโทษ
เรือนจำจังหวัดน่าน เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกวิชาชีพการเลี้ยงสุกร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง และที่สำคัญเป็นการสนับสนุนทางการป้องกันปราบปรามยาเสพติดการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาผู้ติดยาเสพติดการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้ที่ผ่านกรบำบัดยาเสพติดและผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ

-
จนท.ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด อำเภอไชยปราการ รวบคนขับรถขนส่งสินค้า ซุกซ่อนยาบ้า 20,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจุดตรวจผาหงษ์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รวบผู้ต้องหาใช้รถขนส่งสินค้าซุกซ่อนยาบ้า 20,000 เม็ด เผยเตรียมส่งต่อพื้นที่ภาคกลาง

-
จับกุมเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอหางดง พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 12000 เม็ด
ตำรวจจับกุมเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 12000 เม็ด และไอซ์ สารภาพนำมาขายให้วัยรุ่นในพื้นที่

-
จังหวัดลำพูนดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย จัดโครงการ Re x ray ปิดล้อมตรวจค้น เชิงรุก 90 วัน ในพื้นที่ ระบาดยาเสพติด
จังหวัดลำพูนเร่ง ป้องกันปัญหาเยาเสพติด เชิงรุก โดย จัดโครงการ Re x ray ปิดล้อมตรวจค้นจุดเสี่ยง แหล่งแพร่ระบายยาเสพติด พื้นที่ ชุมชน 129 แห่ง ระยะเวลา 90 วัน โดยดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2557

-
จุดตรวจผาหงษ์ จ.เชียงใหม่รวบหนุ่มใหญ่คาด่าน หลังลักลอบขนยาบ้า 4,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจุดตรวจผาหงษ์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่รวบหนุ่มใหญ่ซุกซ่อนยาบ้าจำนวน 4,000 เม็ดระหว่างเตรียมไปขายต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

-
ตำรวจลำพูนจับกุมผู้ค้ายาเสพติดเครือข่ายเรือนจำจังหวัดลำพูน พร้อมตรวจยึดยาบ้ากว่า 2 พันเม็ด
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนจับกุมผู้ค้ายาเสพติดเครือข่ายเรือนจำจังหวัดลำพูน พร้อมตรวจยึดยาเสพติดเป็นยาบ้ากว่า 2 พันเม็ด

-
จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้ากว่าสองแสนเม็ด ไอซ์เกือบ 20 กิโลกรัม
ตำรวจภูธรภาค 5 สนธิกำลังทหารกองกำลังผาเมืองและเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้ากว่าสองแสนเม็ด ไอซ์เกือบ 20 กิโลกรัม

-
เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ
เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ เป็นเวทีให้วัยรุ่นได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติด

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบแนวทาง การปฏิบัติงาน ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ที่ โยกย้าย มาประจำการ ในสังกัด ตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน
ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ มอบแนวทาง การปฏิบัติงาน ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ที่ โยกย้าย มาประจำการ ในสังกัด ตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน เพื่อ ให้ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ปฏิบัติงาน อาทิ การรักษาความสงบเรียบร้อย , การป้องกัน อาชญากรรม ยาเสพติด ตลอดจน การปฏิบัติตนตามหลักธรรมภิบาล เพื่อ ให้การทำงานของ เจ้าหน้าที่ เกิดประโยชน์ ต่อ ประชาชน อย่างสูงสุด

-
ชุดเฉพาะกิจอำเภอแจ้ห่ม สนธิกำลังปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย
ชุดเฉพาะกิจอำเภอแจ้ห่ม สนธิกำลังปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย จับกุมผู้ครอบครองยาบ้าได้ 2 ราย ยึดของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่ง พร้อมนำผู้เสพยาเข้ารับการบำบัด

-
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จับกุมขบวนการค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 28,000 เม็ด
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จับกุมขบวนการค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 28,000 เม็ด พร้อมขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้ 3 คน

-
เทศบาลและสันนิบาตเทศบาล จ.ลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลและประชาชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ป่าซางเกมส์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติด
เทศบาลและสันนิบาตเทศบาล จ.ลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลและประชาชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ป่าซางเกมส์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติด เป็นแบบอย่างให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกาย

-
สพป.ลำพูน เขต 2 จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สพป.ลำพูน เขต 2 ให้ความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะ และคุณลักษณะทางสังคมที่เหมาะสมแก่เด็ก และเยาวชน โดยการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด

-
จังหวัดเชียงรายแถลงผลการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงรายแถลงผลการจับกุมขบวนการขนยาเสพติดแสนเม็ดพร้อมก้อนแร่ทองคำ 40 ก้อนน้ำหนักรวม 5.2 กิโลกรัมพร้อมของกลางอีกหลายรายการ

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2558
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2558

-
อำเภอกัลยาณิวัฒนา เตรียมจัดงาน "กัลยาณิวัฒนามินิมาราธอน" ครั้งที่ 1
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ กำหนด การเดิน วิ่ง "กัลยาณิวัฒนามินิมาราธอน" ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ต่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา

-
สี่ชาติร่วมเปิดศูนย์ประสานงานเซฟแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงใหม่ ดันหน่อคำโมเดลทลายเครือข่ายยี่เซ
สี่ชาติร่วมเปิดศูนย์ประสานงานเซฟแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงใหม่ ดันหน่อคำโมเดลทลายเครือข่ายยี่เซ และยาเสพติดผ่านลุ่มแม่น้ำโขง

-
เจ้าหน้าที่ จับกุมผู้ลักลอบค้ายาบ้า 2 คน พร้อมของกลาง 2,240 เม็ด..//
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 จับกุมสองสามีภรรยาลักลอบค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า 2,240 เม็ด...//