ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดเชียงราย เอ็มโอยูผู้ประกอบการขนส่งและพัสดุหลังยาบ้าทะลักหนักทางภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย เอ็มโอยูผู้ประกอบการขนส่งและพัสดุหลังยาบ้าทะลักหนักทางภาคเหนือ

-
เชียงราย จับขบวนการลำเลียงยาบ้าเกือบ10ล้าน ไอซ์700 กิโลกรัมเข้าไทยช่วงสงกรานต์
เชียงราย จับขบวนการลำเลียงยาบ้าเกือบ10ล้าน ไอซ์700 กิโลกรัม เข้าไทยช่วงสงกรานต์

-
ที่จังหวัดเชียงราย จับกุมของกลางยาเสพติดล็อตใหญ่ที่สุด
จังหวัดเชียงรายแถลงผลการจับกุมยาเสพติดเป็นยาบ้ามากเกือบถึง 10 ล้านเม็ดพร้อมไอซ์น้ำหนักเกือบถึง 800 กิโลกรัมซึ่งมีจำนวนมากที่สุด

-
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 324,000 เม็ด
ฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 324,000 เม็ด บริเวณรอยต่ออำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาว จากการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่

-
มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดประชุมสัมมนา ล่า ออก สื่อ เสวนากระบวนการทางกฎหมาย สู่สายตาประชาชน ผ่านสื่อมวลชนคนทำข่าวยาเสพติด
มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดประชุมสัมมนา ล่า ออก สื่อ เสวนากระบวนการทางกฎหมาย สู่สายตาประชาชน ผ่านสื่อมวลชนคนทำข่าวยาเสพติด

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3 /2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3 /2561 เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2561

-
อำเภอฝาง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสติด

-
จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านโมเดลต้นแบบใน 9 อำเภอ สามารถจับกุมผู้ค้าเพิ่มมากขึ้น
จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านโมเดลต้นแบบใน 9 อำเภอ สามารถจับกุมผู้ค้าเพิ่มมากขึ้น

-
ปกครองจังหวัดน่าน เปิดการฝึกการอบรม โครงการ เยาวชนอาสาสมัครรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
ปกครองจังหวัดน่าน เปิดการฝึกการอบรม โครงการ เยาวชนอาสาสมัครรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มแก่เยาวชนป้องกันผู้ยาเสพติดรายใหม่

-
จังหวัดแพร่จัดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน
จังหวัดแพร่จัดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ฝึกอาชีพที่ตนเองต้องการและมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

-
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไปยังบ้านทุ่งแพม และบ้านห้วยบง สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการสร้างพลังให้ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไปยังบ้านทุ่งแพม และบ้านห้วยบง สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการสร้างพลังให้ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-
เชียงราย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองแถลงตรวจยึดยาบ้า 1 ล้านเม็ด ไอซ์ 10 กิโลกรัม
ที่เชียงราย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดของกลางยาบ้า จำนวน 1 ล้านเม็ด และยาไอซ์ 10 กิโลกรัม คาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงตามแนวชายแดนอำเภอแม่สาย

-
ทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดอบรมเครือข่ายทั่วประเทศมุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง
ทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดอบรมองค์ความรู้ ให้แก่ เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศมุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง ให้เป็นเครือข่ายการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สืบสานพระกรณียกิจของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

-
อำเภอปง จังหวัดพะเยา จัดอบรมประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสัปปะรด
อำเภอปง จังหวัดพะเยา จัดอบรมประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสัปปะรด

-
ตำรวจน่าน วิสามัญ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่หลบหนีจากศาล
ตำรวจน่าน วิสามัญ นายอดิเรก ชมภูรส เจ้าของฉายา โยลาย ผู้ต้องหาคดียาบ้า 2 พันเม็ด และยาไอซ์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่หลบหนีจากศาล

-
ตำรวจภาค 5 ตรวจยึดยาบ้า 1.4 ล้านเม็ด
ตำรวจภาค 5 ตรวจยึดยาบ้ากว่า 1 ล้าน 4 แสนเม็ด พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 3 คน ในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขณะลำเลียงยาเสพติดเลี่ยงจุดตรวจ

-
กองทัพภาคที่ 3 โชว์ผลงานจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 2,840,000 เม็ด
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหลายหน่วยงาน แถลงข่าวการจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 2,840,000 เม็ด ลั่นวางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ทะลักเข้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศ เน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

-
ตชด.334 ปิดโครงการ แดร์ โรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
ตชด.334 มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์