ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมกับ ศูนย์การป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมกับ ศูนย์การป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกับหลายหน่วยงาน เตรียมจัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกับหลายหน่วยงาน เตรียมจัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

-
จังหวัดลำพูน ชี้แจง แนวทางการปฏิบัติ นำผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่ระบบบำบัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ
จังหวัดลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูตามแนวทางของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ

-
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมยาบ้า 60,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่จับกุม 2 สาวขนยาบ้ามากับรถแท็กซี่ จำนวน 6 หมื่นเม็ด

-
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สกัดจับ 2 วัยรุ่น รับจ้างขนยาบ้า 6 หมื่นเม็ดบนรถแท็กซี่
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ร่วมทหารกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ สกัดจับ 2 วัยรุ่น รับจ้างขนยาบ้า 6 หมื่นเม็ด ขึ้นแท็กซี่ จากเชียงราย จะไปที่อุตรดิตถ์

-
จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

-
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่จัดค่ายเยาวชน รักษ์ศิลปะ ห่างไกลยาเสพติด
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่จัดค่ายเยาวชน รักษ์ศิลปะ ห่างไกลยาเสพติด นำเด็กและเยาวชนทราบถึงภัยยาเสพติด และใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์

-
เชียงใหม่ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างความเข้าใจในการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดอย่างถูกวิธี และเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้
เชียงใหม่ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างความเข้าใจในการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดอย่างถูกวิธี และเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้

-
จังหวัดลำปางอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนปลุกจิตสำนึกให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด
จังหวัดลำปางอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนปลุกจิตสำนึกให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด

-
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จับยาบ้าบนรถโดยสารประจำทางลักลอบนำเข้าชายแดนบ้านห้วยผึ้ง
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จับยาบ้าบนรถโดยสารประจำทางลักลอบนำเข้าชายแดนบ้านห้วยผึ้ง

-
ทต.บ้านธิ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก หวังให้เด็กระดับอนุบาลมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมป้องกันปัญหายาเสพติด
ทต.บ้านธิ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก หวังให้เด็กระดับอนุบาลมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมป้องกันปัญหายาเสพติด

-
สารคดี เรื่อง ค่ายจิตอาสา รวมพลังต้านภัยยาเสพติด
สารคดี เรื่อง ค่ายจิตอาสา รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

-
ศอ.ปส.จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจ ในการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่
จังหวัดลำปาง โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินการ "จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่" เพื่อปฏิบัติกับผู้เสพยาเสพติด ที่ไม่มีพฤติกรรมก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นและสังคม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำหนด ซึ่งได้จัดการประชุมขึ้น ที่ ห้องการเวก โรงแรมบุษย์น้ำทอง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มี นายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง และผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทั้ง 13 อำเภอ รวม 60 คน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

-
น่าน จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการนำผู้เสพติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู
สำนักงานป้องกันและปรานปรามยาเสพติด ภาค 5 เปิดจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการนำผู้เสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 108/2558

-
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่จับกุมผู้เสพยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จับกุมผู้เสพยาเสพติด 3 รายพร้อมอาวุธปืนและเลื่อยโซ่

-
ด่านห้วยไร่จังหวัดแพร่จับกุมขบวนการขนยาบ้าที่หันมาใช้รถโดยสารประจำทางขนด้วยการซุกทวารหนัก
ด่านตรวจห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จับกุมขบวนการขนยาบ้าที่หันมาใช้รถโดยสารประจำทางขนยาแทนรถยนต์ส่วนตัว โดยซุกซ่อนภายในทวารหนักเพื่อให้รอดพ้นการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไปไม่รอดยังถูกจับกุมยาบ้าเกือบ 5 พันเม็ด

-
คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

-
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เน้นทำงานเชิงรุกให้บริการประชาชน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เน้นทำงานเชิงรุกให้บริการประชาชน ย้ำปัญหายาเสพติดต้องเร่งปราบปราม รวมถึงสั่งห้ามทุกครัวเรือนงดเผาในช่วงนี้โดยเด็ดขาด

-
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จังหวัดพะเยา....
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จังหวัดพะเยา....