ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ตำรวจภูธร ภาค 5 แถลงข่าวตรวจยึดของกลางยาบ้า 1.2 ล้านเม็ด พร้อมไอซ์
ตำรวจภูธร ภาค 5 แถลงข่าวตรวจยึดของกลางยาบ้า 1.2 ล้านเม็ด พร้อมไอซ์ที่พบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมย้ำความร่วมมือกับเมียนมาร์ในการป้องกันปัญหาการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

-
นพค.32 สนองนโยบายรัฐบาล นำสังคมร่มเย็นเป็นสุข จัดโครงการการฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดในเด็กนักเรียน
นพค.32 สนองนโยบายรัฐบาล นำสังคมร่มเย็นเป็นสุข จัดโครงการการฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดในเด็กนักเรียน พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นทักษะการปฏิเสธและร่วมเป็นแกนนำในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน

-
จ.ลำพูน พร้อมปฏิบัติการมอบของขวัญปีใหม่ให้คนในชาติ เดินทางปลอดภัย ใจเป็นสุข
จ.ลำพูน พร้อมปฏิบัติการมอบของขวัญปีใหม่ให้คนในชาติ เดินทางปลอดภัย ใจเป็นสุข เน้นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

-
การประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมาร์ เรื่องความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 17
ไทยและเมียนมาร์ ร่วมประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมาร์ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 17 เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน

-
จังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ประชุมชี้แจงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน ครอบครัว ชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

-
ลำปาง ติวเข้มข้าราชการปกครอง ทำงานบริการประชาชนด้วยหัวใจและรอยยิ้ม
ข้าราชการปกครองจังหวัดลำปาง กว่า 100 คน เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยหัวใจและรอยยิ้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางย้ำภารกิจเร่งด่วน บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน เศรษฐกิจพอเพียง และแก้ปัญหายาเสพติด

-
จ.ลำพูน เปิดการแข่งขันมหกรรมมินิมาราธอนนานาชาติทั่วไทย คืนความสุขให้ประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จ.ลำพูน เปิดการแข่งขันมหกรรมมินิมาราธอนนานาชาติทั่วไทย คืนความสุขให้ประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หวังกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการออกกำลังกาย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข

-
ตชด.334 แม่อาย ตั้งด่านสกัดจับผู้ลักลอบค้ายาบ้า 22,000 เม็ด
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนบายพาส พบผู้ลักลอบขนยาบ้าจำนวน 22,000 เม็ดซุกซ่อนบริเวณตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์

-
สถานการณ์ยาเสพติดในภาคเหนือ
สถานการณ์ยาเสพติดในภาคเหนือ ยังพบกลุ่มชาวเขาเผ่ามูเซอเป็นกลุ่มลำเลียงหลัก ในการนำยาเสพติดมาพักไว้ตามแนวตะเข็บชายแดน เพื่อส่งต่อเข้าตอนในของประเทศ มีการดัดแปลงรถยนต์ในการลำเลียงเพื่อหลบสายตาเจ้าหน้าที่มากขึ้น

-
ตชด.334 แม่อายปราบปรามยาเสพติด จับยาบ้า 16,000 เม็ด พร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 5 กระบอก
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุมยาบ้า จำนวน 16,000 เม็ด พร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จำนวน 5 กระบอก รับสารภาพเคยถูกจับมาแล้ว 2 ครั้ง

-
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน .พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อมอบนโยบายและเน้นย้ำ ทุกหมู่บ้านต้อง ไม่มีปัญหายาเสพติดและการตัดไม้ทำลายป่า
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน .พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อมอบนโยบายและเน้นย้ำ ทุกหมู่บ้านต้อง ไม่มีปัญหายาเสพติดและการตัดไม้ทำลายป่า และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีอำนวยความเป็นธรรมในหมู่บ้าน

-
สถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมโครงการมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมโครงการมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่ง สามารถสร้างวัฒนธรรมป้องกันแก้ไขยาเสพติดในองค์กรได้ผลเป็นอย่างดี

-
อบจ.เชียงใหม่ ส่วนแยกอำเภอฝาง (โซนเหนือ) จัดโครงการอบรมให้ความรู้ปัญหายาเสพติด และกีฬาสานสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกอำเภอฝาง (โซนเหนือ) จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-
ตำรวจภูธรแพร่ ขยายผลจับกุมเอเย่นต์ยาบ้า พร้อมของกลาง
ตำรวจภูธรแพร่ ขยายผลจับกุมเอเย่นต์ยาบ้า ได้ 3 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า, ยาไอซ์ อาวุธปืนลูกโม่ และเครื่องกระสุน

-
จ.ลำพูน เปิดปฏิบัติการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด เน้นหนักในพื้นที่อำเภอเมือง
จ.ลำพูน เปิดปฏิบัติการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด เน้นหนักในพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดจำนวนมาก

-
จังหวัดลำพูนเปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดลำพูนเปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด โดยมุ่งที่จะป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้สามารถลดระดับความรุนแรง เพื่อให้ประชาชนมีความอบอุ่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และร่วมเป็นเครือข่ายในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด

-
เรือนจำอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี และอยู่ในระเบียบของเรือนจำ
เรือนจำอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิดวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557ตามโครงการเรือนจำสีขาว ปลอดยาเสพติด ปลอดโทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้าม

-
จังหวัดแพร่กำหนดแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2558
จังหวัดแพร่กำหนดแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2558 วางเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

-
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างระบบข้อมูลและการข่าวในพื้นที่ ค้นหาผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด ภายใต้แนวคิดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างระบบข้อมูลและการข่าวในพื้นที่ ค้นหาผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด ภายใต้แนวคิดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา