ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดลำพูน ติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการ
จังหวัดลำพูน ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง

-
จังหวัดลำพูน เร่งดำเนินการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลำพูน เร่งดำเนินการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำพูน

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา

-
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา

-
จังหวัดลำปางแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า 6 หมื่นเม็ด มูลค่า 12 ล้านบาท
จังหวัดลำปางแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า 6 หมื่นเม็ด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างกระแสการรวมพลคนแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

-
บก.สส.ภ.5 จับเครือข่ายค้ายาเสพติดของกลางเกือบ 8 แสนเม็ด
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 แถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายค้ายาบ้าเชียงใหม่-ลพบุรี พบของกลางยาบ้าเกือบ 8 แสนเม็ด ไอซ์ 1 กิโลกรัม

-
จังหวัดเชียงรายมอบเงินพระราชทานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559
จังหวัดเชียงรายมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินและโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหมู่บ้านชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางด้านยาเสพติด

-
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อ ให้ ผู้นำชุมชน นำไป ดำเนินการป้องกัน ปัญหายาเสพติด

-
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ใช้กระบวนการลูกเสือฝึกอบรมผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่ใกล้พ้นโทษ ให้มีความพร้อมกลับสู่สังคม
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ใช้กระบวนการลูกเสือฝึกอบรมผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่ใกล้พ้นโทษ ให้มีความพร้อมกลับสู่สังคม ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ

-
ตชด. 334 แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษประเภท 1 พบยาบ้ากว่า 4,400 เม็ด
ผบ.ร้อย ตชด.334 แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) พบยาบ้า กว่า 4,400 เม็ด

-
ตำรวจภูธร จ.แพร่ จับผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่ อ.เด่นชัย ได้ยาบ้ากว่า 84,000 เม็ด
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ บุกจับกุมผู้ค้ายาบ้ารายสำคัญใน ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย หลังสืบทราบว่ามีการสั่งการจากเครือข่ายภายในเรือนจำ ได้ของกลางกว่า 84,000 เม็ด ฝังซุกซ่อนไว้ในถังส้วมหวังตบตาเจ้าหน้าที่

-
สวศ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
สวศ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลจรัสศรีแม่ฮ่องสอน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วัดป่าอุดมพร ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

-
ตำรวจภูธรเมืองแพร่จับกุมอาวุธปืนพร้อมกระสุนในป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ช่วงก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ตำรวจภูธรเมืองแพร่กวดขันจับกุมอาวุธปืน พร้อมลูกกระสุน และผู้เสพยาเสพติด ในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ช่วงก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

-
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการอบรมหลักสูตร เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการอบรมหลักสูตร เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด เพื่อลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงและไม่ให้เอื้อต่อเยาวชนนอกสถานศึกษา แก้ไขพฤติกรรมสร้างระเบียบวินัย ให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อพัฒนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถาบันศึกษา และเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

-
จ.ลำปาง นำคณะกรรมการหมู่บ้าน 4 ตำบล อำเภอสบปราบ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ร่วมเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งฯ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ตำบล ในเขตท้องที่อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ เดินหน้าต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด นำคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ตามโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็ง เอาชนะปัญหายาเสพติด" ซึ่งได้มีการจัดการฝึกอบรมขึ้น ที่อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านจากพื้นที่ 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน ในเขตท้องที่อำเภอสบปราบ รวมกว่า 360 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมรับการฝึกอบรม

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559

-
จังหวัดแพร่ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ ก่อนการลงเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
จังหวัดแพร่ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ ก่อนการลงเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่