ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
สพป.ลำปาง เขต 1 จัดอบรม การสร้างภูมิคุ้มกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จัดฝึกอบรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายใต้หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด แก่ตัวแทนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 23 โรงเรียน

-
อ.เวียงแหง มอบธงครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด
อ.เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มอบธงครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงเครือ หมู่ 4 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

-
จับยาบ้า ล็อตใหญ่ 5 ล้าน เม็ด ไอซ์และยาเคอีก 20 กิโลกรัม
ทหารกองทัพภาคที่ 3 ผสานกำลังร่วมตำรวจ บช.ปส.-สภ.แม่อาย-ตชด. ซุ่มสกัดจับแก๊งยาเสพติด เกิดการปะทะ จนท. สามัญคาที่ 1 ศพ ยึดยาบ้า 5 ล้านเม็ด ไอซ์และยาเค รวม อีก 20 กิโลกรัม

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนธิกำลังจับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติด ที่อำเภอปาย
อ.ปาย สนธิกำลังกับตำรวจ ปิดล้อมจับกุมคนค้ายาบ้า ได้ผู้ต้องหา และของกลางเป็น เมทแอมเฟตามีน 294 เม็ด

-
ปปส. ภาค 5 ร่วมกับ อำเภออมก๋อย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ปปส. ภาค 5 ร่วมกับ อำเภออมก๋อย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อยอดการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

-
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มั่นใจจังหวัดเชียงราย มีการบูรณาการสกัดกั้นยาเสพติดร่วมกับหลายหน่วยงานเป็นอย่างดี

-
เรือนจำอำเภอฝาง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย
เรือนจำอำเภอฝาง จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 เพื่อบำบัดฟื้นฟูปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม ให้สามารถ ลด ละ เลิก ยาเสพติด

-
รัฐบาลจริงจังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท
รัฐบาลจริงจังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท

-
จังหวัดเชียงราย ร่วมหน่วยงานทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เสี่ยงเป้าหมาย 9 อำเภอ

-
จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 6/2562
วานนี้ (27 มิ.ย.62) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายอนุศิษฎ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ เพื่อรับทราบการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติการอย่างเข้มข้นภารกิจสำคัญด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ 2562

-
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์การมีไว้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์การมีไว้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย และความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับกัญชา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

-
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

-
จับ 2 เครือข่ายยาบ้าฝิ่นดิบ ชายแดนเสาหิน อ.แม่สะเรียง
จับ 2 เครือข่ายยาบ้าฝิ่นดิบ ชายแดนเสาหิน ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านช่องทางเสาหิน ส่งกระจายพื้นที่ชั้นใน อ.แม่สะเรียง และใกล้เคียง

-
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมรายงานผลการดำเนินการปราบปราม ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมรายงานผลการดำเนินการปราบปราม ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

-
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 แก่ประชาชนเครือข่ายชุมชนในพื้นที่

-
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดลำพูน ระหว่าง จังหวัดลำพูน กับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-
จังหวัดพะเยา เข้มงวดการป้องกันและปราบยาเสพติดในพื้นที่ หวังเป็นจังหวัดสีขาว ปลอดยาเสพติด
จังหวัดพะเยา เข้มงวดการป้องกันและปราบยาเสพติดในพื้นที่ หวังเป็นจังหวัดสีขาว ปลอดยาเสพติด สร้างจิตสำนึกในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

-
ตำรวจตระเวนชายแดน ยึดไอซ์และยาบ้า จำนวนมาก
ตำรวจตะเวนชายแดน 335 ตรวจยึดยาบ้ากว่า 5 ล้านเม็ด พร้อมไอซ์ 145 กิโลกรัม และยาเค 40 กิโลกรัม ที่ขบวนการค้ายาเสพติดนำมาซุกซ่อนในถ้ำกลางป่า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

-
อำเภอดอกคำใต้ จัดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" ปี 2562
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" ปี 2562 เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดแก่ประชาชน