ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ตำรวจแพร่ จับสองสาวรับจ้างขนยาบ้ายัดช่องคลอดและทวารหนัก
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ จับสองสาวรับจ้างขนยาบ้า ยัดช่องคลอดและทวารหนักคนละกว่าสองพันเม็ด ในรถโดยสารคันเดียวกัน

-
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 500,000 เม็ด ..//
ชุดปฏิบัติการร่วมด่านผาหงส์ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จับกุมหนุ่มขับรถบรรทุกขนส่งผลไม้ของบริษัทแห่งหนึ่งในอ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หลังพบผู้ต้องหาซุกซ่อนยาบ้าจำนวน 500,000 เม็ด ภายในรถบรรทุกสิบล้อ โดยมีปลายทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอนฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557
จังหวัดแม่ฮ่องสอนฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-
จังหวัดลำพูน เร่งบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้สามารถกลับมาเป็นคนดีของสังคม
จังหวัดลำพูน จัดโครงการบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการบำบัด ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด สามารถกลับมาดำเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างปกติ และ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

-
จับยาบ้าด่านห้วยไร่ ซ่อนในรถกะบะตัดแปลง แต่ไม่รอด เตรียมขยายผล
ด่านห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแแพร่ ตรวจจับยาบ้า 270,000 เม็ด ที่ซ่อนในรถกะบะตัดแปลง เตรียมขยายผล อ้างรับจ้างญาติกันขนไปส่งกรุงเทพฯ เตรียมขยายผลเครือข่าย

-
จ.ลำพูน เร่งบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด มุ่งหวังให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว
จ.ลำพูน เร่งบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด มุ่งหวังให้ตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเป็นคนดีของครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

-
ทหาร- ตำรวจ น่าน ลุยจับกุมผู้ลักลอบค้ายาบ้า พบอาวุธปืน บ้านบ่อหอยและบ้านภักดีธรรม
น่าน แถลงข่าวหลังจากลุยเข้าพื้นที่จับกุมผู้ค้ายาเสพติด ว่า จะมีการลักลอบนำยาเสพติดและอาวุธปืน พร้อมสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่บ้านบ่อหอย ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายแหล่งพักยาเสพติดในจังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศทุรกันดารโอบล้อมรอบด้วยภูเขาสูง และเป็นหมู่บ้านชาวเขา

-
จังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 จัดพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน กลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม และให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงผู้เสพผู้ค้าได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

-
น่านแถลงข่าวจับกุมยาบ้า 4,000 เม็ดพร้อมอาวุธสงครามและเครื่องกะสุน
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่านแถลงข่าวจับกุมยาบ้า 4,000 เม็ดพร้อมอาวุธสงครามและเครื่องกระสุน

-
เจ้าหน้าศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขุนยวม เดินหน้าปราบยาบ้า
ผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผย ศพส.ขุนยวม จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าจำนวนมากขณะขับรถยนต์

-
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดครูตำรวจ D.A.R.E ลงในสถานศึกษา อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเด็กนักเรียน เดินหน้ากิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร 5 จัดทำกิจกรรมโครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน" หลักสูตร "D.A.R.E ประเทศไทย" เปิดห้องเรียนพิเศษฝึกอบรมให้ความรู้ รณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการใช้สิ่งเสพติดและความรุนแรงให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียน ที่หอประชุมโรงเรียนวัดน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีเยาวชนเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดน้ำโท้ง รวม 44 คน เข้ารับการฝึกอบรม

-
น่านเปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557
น่านเปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557

-
จังหวัดแพร่ ปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายและจับกุมคดียาเสพติดหลายพื้นที่
ชุดเฉพาะกิจกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดแพร่ ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด ในหลายพื้นที่ ของจังหวัดแพร่

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 2
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 2

-
ทหาร ตำรวจด่านตรวจแม่ต๋ำ จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมยาบ้า 14,000 เม็ด หลังเตรียมนำส่งให้ลูกค้าหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
ทหาร ตำรวจด่านตรวจแม่ต๋ำ จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมยาบ้า 14,000 เม็ด หลังเตรียมนำส่งให้ลูกค้าหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

-
กกล.รส.จทบ.พะเยาสรุปผลงานระยะที่ 1 ลุยกวาดล้างคดีอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธสงคราม เพียบ.... พร้อมเร่งจัดกิจกรรม คืนความสุขให้ประชาชน...
กกล.รส.จทบ.พะเยาสรุปผลงานระยะที่ 1 ลุยกวาดล้างคดีอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธสงคราม เพียบ.... พร้อมเร่งจัดกิจกรรม คืนความสุขให้ประชาชน...

-
โรงเรียนชายแดนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โรงเรียนบ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นโรงเรียนอยู่ชายแดน

-
ผู้ว่า ฯ มส.เร่งหาผู้เสพยาเข้าโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งประชุมด่วนเร่งหาผู้เสพยาเสพติดนำตัวมาเข้าโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองตามนโยบายของ ( คสช )

-
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าว ตรวจยึดยาบ้าได้ 300,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าว ตรวจยึดยาบ้าได้ 300,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ต้องหามีการหลบหนี เจ้าหน้าที่ยังเร่งติดตามตัว