ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ตชด.ปะทะกลุ่มค้ายาที่ชายแดน
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ แม่ฮ่องสอน ปะทะกับกลุ่มค้ายาบ้า ทำให้กลุ่มค้ายาเสียชีวิต ๑ ราย ยึดยาบ้า ๑๓๐,๐๐๐ เม็ด

-
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาไอซ์ 2 กิโลกรัม ในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่..//
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปราบยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 5 บูรณาการร่วมหน่วยงานด้านความมั่นคงอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาไอซ์ จำนวน 2 กิโลกรัม..//

-
ตำรวจพะเยา สกัดจับรถขนยาบ้า ได้ของกลางยาบ้า จำนวน 240,000 เม็ด โดยคนขับรถวิ่งหนีเข้าป่า เจ้าหน้าที่เร่งติดตาม
ตำรวจพะเยา สกัดจับรถขนยาบ้า ได้ของกลางยาบ้า จำนวน 240,000 เม็ด โดยคนขับรถวิ่งหนีเข้าป่า เจ้าหน้าที่เร่งติดตาม

-
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลังมวลชน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลังมวลชน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน ระหว่างวันที่ 4

-
ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 5 กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โชว์ผลงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม และปัญหาสังคม ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 5 กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โชว์ผลงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม และปัญหาสังคม จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลางได้จำนวนมาก

-
ตชด.334 อ.แม่อาย รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา..//
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนผู้ผ่านการอบรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่..//

-
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจค้นบ้านผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด..//
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดพบของกลางยาบ้าและยาไอซ์ จำนวนหนึ่ง พร้อมไม้สักแปรรูปและไม่ได้แปรรูป..//

-
ผวจ.แพร่ มอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ให้เร่งดูแลปัญหา ไฟป่า หมอกควัน ควบคู่ไปกับปัญหาภัยแล้ง โครงการตำบลละ 5 ล้าน และปัญหายาเสพติด

-
ตำรวจทหารร่วมปล่อยแถวระดมกวดล้างอาชญากรรม และยาเสพติดช่วงเทศกาลตรุษจีน
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติดในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

-
ตำรวจ ทหาร จ.แม่ฮ่องสอน สนธิกำลังจับกุมผู้ต้องหาค้ายา 1 รายพร้อมของกลางยาบ้า กว่า 4 พันเม็ด
ตำรวจ ทหาร จ.แม่ฮ่องสอน สนธิกำลังจับกุมผู้ต้องหาค้ายา 1 รายพร้อมของกลางยาบ้า กว่า 4 พันเม็ด

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะ นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปภัมภ์ลำพูน ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน ประพฤติตนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โดยขอให้เยาวชน ปฏิบัติตนเป็นคนดี หมั่นศึกษาหาความรู้ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติด

-
จังหวัดลำปาง ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ปีงบประมาณ 2559 ช่วง 4 เดือนแรก จับกุม 348 ราย ของกลางยาบ้า 1,235,143.75 เม็ด
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า / คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง และประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

-
สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดพะเยาห้วงเดือนมกราคม พบมีหมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาบางเบาร้อยละ 27.13 และไม่มีปัญหายาเสพติดร้อยละ 45.47
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เร่งขับเคลื่อนวาระแห่งชาติป้องกันยาเสพติด ขณะที่สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดห้วงเดือนมกราคม พบมีหมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาบางเบาร้อยละ 27.13 และไม่มีปัญหายาเสพติดร้อยละ 45.47

-
พิธีการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด
ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงรายประกอบพิธีการฝึกอบรมตามโครงการบำบัดฟืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1/2559 เพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและกลับคืนสู่สังคมด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบสมัครใจบำบัด

-
ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งให้ บริการ และ แก้ไขปัญหา ของ ประชาชนของจังหวัดลำพูน
จังหวัด ลำพูน ประชุม ติดตามการดำเนินงานตาม นโยบายรัฐบาล / คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดลำพูน รายงาน ผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะ การรับเรื่องร้องทุกข์ , การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเน้น ให้เกิดผลประโยชน์ แก่ ประชาชน สูงสุด

-
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยให้ข้อคิด ในการปฏิบัติตน ให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อ เติบโตเป็นพลเมืองดี ของชาติ ในอนาคต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้ข้อคิดแก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ให้ ปฏิบัติตน ห่างไกลยาเสพติด และ ขอเยาวชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในทางที่ถูกต้อง

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะ นักเรียน โรงเรียน เทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประพฤติตน เป็นนักเรียนที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวพบปะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูน โดยขอให้ เยาวชน นักเรียน ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี หมั่นศึกษาหาความรู้ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และใช้น้ำอย่างประหยัดในหน้าแล้ง

-
จังหวัดพะเยา จัดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2
จังหวัดพะเยา จัดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2

-
ด่านตรวจดงยาง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่จับกุมแก๊งขนยาบ้ากว่าแสนเม็ด
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจดงยาง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่โชว์ผลงานจับกุมขบวนการขนยาบ้า จับได้ทั้งรถนำและรถขน พร้อมของกลางยาบ้า 137,800 เม็ด ผู้ต้องหา 4 คน