ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญ
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญได้ผู้ต้องหา 5 คน พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 360,000 เม็ด ไอซ์กว่า 100 กิโลกรัม

-
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด"
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดค่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด" รุ่นที่ 2 เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

-
นพค. 36 อบรมประชาชนเยาวชนเป็นแกนนำต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และร่วมแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า
นพค. 36 อบรมประชาชนเยาวชนเป็นแกนนำต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และร่วมแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

-
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน 4 คดี
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน 4 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ของกลางยาบ้า 986,099 เม็ด และของกลางอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

-
ศป.ปส.ชน. นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน ทำดีเพื่อพ่อ เปิดจุดให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 เปิดจุดบริการประชาชนซ่อมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และตัดผมฟรี หลังจบหลักสูตรการฝึกอบรม บำบัดและฟื้นฟู

-
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดมหกรรมการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันต่อต้านยาเสพติด ตำบลบ้านดู่ 19 หมู่บ้าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับองค์กร หน่วยงานจัดประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันต่อต้านยาเสพติด ตำบลบ้านดู่ 19 หมู่บ้าน ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ที่สนามโรงเรียนบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย

-
ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สะเรียง สนธิกำลังทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่บ้านป่าแป๋
ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สะเรียง ขยายผลการตรวจเยี่ยมตามโครงการหมู่บ้านสีขาว สนธิกำลังทำลายไร่ฝิ่น จำนวน 2 แปลงในพื้นที่บ้านป่าแป๋ พร้อมคุมเข้มให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

-
ตำรวจภูธรนาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ จับขบวนการลักลอบขนยาบ้าได้ของกลางกว่า 2 แสนเม็ด
เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจดงยาง สถานีตำรวจภูธรนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จับกุมขบวนการค้ายาบ้าซุกซ่อนมากับถุงปูนซีเมนต์หวังตบตาเจ้าหน้าที่ส่งขายจังหวัดในภาคกลาง ได้ของกลางกว่า 2 แสนเม็ด

-
ตำรวจภูธรนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่จับกุมขบวนการขนยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจดงยาง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จับกุมขบวนการขนยาเสพติด พบยาบ้า 200,000 เม็ด ขณะขนมากับรถปนกับปูนซีเมนต์ตบตาเจ้าหน้าที่แต่ก็ไปไม่รอด

-
จังหวัดลำพูน มุ่งให้ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ป้องกันยาเสพติด และ การรักษาความสงบเรียบร้อย
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครจาก 8 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนชน ด้านการข่าว เพื่อเป็นเครือข่ายประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ ในการรักษาความงบเรียบร้อย และ การป้องกันปัญหายาเสพติด

-
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ เปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ เปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 มุ่งเน้นให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแล ทั้งด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ และสร้างแรงจูงใจให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

-
การฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน แก่ผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ศป.ปส.ชน. รุ่นที่3 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสพยาเสพติดที่สมัครใจ เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู

-
อำเภอแม่อายสนธิกำลัง หลายฝ่าย จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติด ได้ยาบ้า 5 หมื่นเม็ด
อำเภอแม่อายสนธิกำลัง ตำวรจ ทหาร ตชด. และฝ่ายปกครอง จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติด ได้ผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 5 หมื่นเม็ด และรถจักรยานยนต์ 2 คัน

-
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรอำเภอแม่แจ่ม
ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร้องขอความเป็นธรรม กรณีชุดปฏิบัติการอำเภอแม่แจ่ม ทำการปิดล้อมและจับกุมผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

-
จังหวัดเชียงใหม่ คว้าต้นแบบจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร จากการประกวดผลงานระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ คว้าต้นแบบจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร จากการประกวดผลงานระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 รักษามาตรฐานการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

-
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง แผนความช่วยเหลือสำหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 16 ประเทศ ว่าด้วยแผนความช่วยเหลือสำหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ที่จังหวัดเชียงใหม่

-
พะเยา-แขวงไชยะบุลี ประชุมฯร่วมมือความสงบฯตามแนวชายแดนไทย-ลาวครั้งที่ 9 ทำ MOU ร่วมมือด้านความมั่นคง แก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงาน เชื่อมการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว เตรียมยกพร้อมยกด่านถาวรบ้านฮวก ปี 60
จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ประชุมฯร่วมมือความสงบฯตามแนวชายแดนไทย-ลาวครั้งที่ 9 ทำ MOU ร่วมมือด้านความมั่นคง แก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงาน เชื่อมการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว เตรียมยกพร้อมยกด่านถาวรบ้านฮวก ปี 60 นี้...

-
รมว.ยธ. สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เปิดประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยแผนความช่วยเหลือ สำหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมแผนความช่วยเหลือสำหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

-
คณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย มอบเรือยางตรวจการณ์ให้ประเทศไทย
ผู้บังคับการสำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำภูมิภาคเอเชีย มอบเรือยางตรวจการณ์ ให้สำนักงาน ป.ป.ส. ใช้ลาดตระเวนร่วมกับประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง ป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหายาเสพติด