ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-

-
ตำรวจชุด ศปทส.ภาค 5 ร่วมกับตำรวจ สภ.ไผ่โทน จับหนุ่มขนยาบ้า เกือบ 5 พันเม็ดพร้อมอาวุธปืน
ตำรวจชุดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค 5 หรือ ศปทส. ภาค 5 ร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จับหนุ่มขนยาบ้า 4,965 เม็ด พร้อมอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ 1 กระบอกและเครื่องกระสุน

-
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลดละเลิกพฤติกรรม และเป็นคนดีของสังคม

-
ป.ป.ส. จับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดทำแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ
ป.ป.ส. จับมือ 10ประเทศสมาชิกอาเซียน ผลักดันแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำเพื่อแก้ไขการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยยึดตามแผนระยะ 3 ปี โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2559
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2559

-
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ 2560
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 เปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าร่วมโครงการละเลิกยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม

-
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาส และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลดละเลิกพฤติการณ์ และเป็นคนดีของสังคม

-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เตรียมจัดงานสานรักวันเด็ก ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เตรียมจัดงานสานรักวันเด็ก ประจำปี 2560 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก มีการพัฒนาตนเอง ห่างไกลยาเสพติด และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมกอเปา

-
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง นำผ้าป่ามหากุศลทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ หาทุนสนับสนุนสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในเขตท้องที่ทั้ง 13 อำเภอ ของ จ.ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมพลังเครือข่ายสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ลำปาง จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีนำเงินบริจาคและเงินรายได้จากโครงการ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" จากทุกชุมชน/หมู่บ้านใน จ.ลำปาง รวมจำนวน 255 กองทุน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่อาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะกรรมการ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และเครือข่ายสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากทั่วทุกเขตท้องที่ในจังหวัดลำปาง รวมกว่า 800 คน เข้าร่วมประกอบพิธีทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี พร้อมร่วมพิธีรับมอบเงินคืนจากองค์ผ้าป่า เข้าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการกองทุนฯ สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนในแต่ละท้องที่ โดยการถวายองค์ผ้าป่า ได้รับความเมตตาจาก พระครูวิจิตรพัฒนวิมล รองเจ้าคณะตำบลเกาะคาเขต 1 เจ้าอาวาสวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา เป็นองค์รับพิจารณาผ้าป่ามหากุศล

-
จังหวัดแพร่เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นเทศกาลปีใหม่
จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นเทศกาลปีใหม่ เพิ่มความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายและด่านชุมชน หลังมีผู้เสียชีวิตสะสมสี่วัน รวม 3 ราย พร้อมเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย

-
สถานการณ์ ลักลอบลำเลียงยาเสติดเข้าสู่เขตไทย ยังน่าห่วง โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอทางตอนเหนือของเชียงใหม่
สถานการณ์ ลักลอบลำเลียงยาเสติดเข้าสู่เขตไทย ยังน่าห่วง โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอ ทางตอนเหนือของเชียงใหม่ ในห้วง เดือนธันวาคม 2559 สามารถสกัดกั้นยึดยาบ้าได้กว่า 1,650,000 เม็ด

-
จ.น่าน สนธิกำลัง 120 นาย เข้าจู่โจมตรวจค้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย เรือนจำน่าน ป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่
จ.น่าน สนธิกำลัง 120 นาย เข้าจู่โจมตรวจค้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และวัสดุสำหรับดัดแปลงเป็นอาวุธปืนและอาวุธชนิดต่างๆ ภายในเรือนจำน่านป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่

-
จ.ลำพูน ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ โดยเน้นการรักษาความมั่นคง และป้องกัน ปราบปราม การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติด และ สิ่งผิดกฎหมาย ในห้วงเดือน ธันวาคม 2559

-
ศอ.ปส.อ.ฝาง ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำอำเภอฝาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่..//
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง สนธิกำลังทุกภาคส่วน ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำอำเภอฝาง เพื่อขจัดสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมาย ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่..//

-
จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา เตรียมสร้างชุมชนต้นแบบป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา เตรียมสร้างชุมชนต้นแบบป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขณะที่ผลการดำเนินงานในห้วงเดือนธันวาคม 2559 ด้านการปราบปราม จับกุมคดียาเสพติด 99 คดี ผู้ต้องหา 100 คน ของกลางยาบ้า 797,503 เม็ด

-
เชียงใหม่เฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดช่วงปีใหม่
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในช่วงเทศกาล พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันฉวยการโอกาสในการลักลอบขนยาเสพติดในช่วงปีใหม่

-
จังหวัดลำปาง รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดในห้วงเดือนธันวาคม 2559
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง และประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2559 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

-
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 บินสำรวจตรวจสอบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ในพื้นที่อมก๋อย
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด นำผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมบินสำรวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นที่อำเภออมก๋อย หาแนวร่วมในการป้องกันและปราบปรามการปลูกพืชเสพติด

-
อำเภอฝาง สนธิกำลัง หลายฝ่าย จับผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติด
อำเภอฝาง สนธิกำลัง หลายฝ่าย จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด ได้เฮโรอิน จำนวน 2.1 กิโลกรม พร้อมของกลางหลายรายการ