ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ โชว์ผลงานการจับกุมผู้ลักลอบค้ายาบ้าและมีไม้แปรรูปผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงผลงานการจับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติดและผู้มีไม้แปรรูปผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง

-
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประชุม คณะกรรมการ ชมรม To Be Number One เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน ของ ชมรม ในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
ผู้แทน ชมรม To Be NumBer One ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมการ ประชุม คณะกรรมการ ชมรม To Be Number One อำเภอแม่ทา เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม ชมรม ในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ โดย เฉพาะ กิจกรรม รณรงค์ ป้องกัน ปัญหายาเสพติด ซึ่ง จังหวัดลำพูน มีเป้าหมายขับเคลื่อน ให้จังหวัดลำพูน เป็น จังหวัด To Be Number One ระดับ เพชร ในปี 2568

-
รรท.ผบช.ปส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวบตัวขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมของกลางยาไอซ์และอาวุธสงคราม
รรท.ผบช.ปส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมปราบปรามยาเสพติด เข้าทำการปิดล้อมปั้มน้ำมันในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดของกลางยาไอซ์ 20 กก.และอาวุธสงคราม

-
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่สรุปผลการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2559
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่สรุปผลการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2559 จับกุมผู้ต้องหา 2 พันกว่าคน ยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด

-
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32 กองกำลังผาเมืองจับหนุ่มชาวลาวขนยาบ้าเขาไปขาย จังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32 กองกำลังผาเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.เฉลิมพระเกียรติ จับหนุ่มชาวลาวขนยาบ้าเขาไปขาย จังหวัดปทุมธานี

-
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงจับกุมคดียาเสพติด 4 คดี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยึดยาบ้าได้ 1,900,000 เม็ด ไอซ์ 2.5 กิโลกรัม
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงจับกุมคดียาเสพติด 4 คดี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยึดยาบ้าได้ 1,900,000 เม็ด ไอซ์ 2.5 กิโลกรัม

-
จังหวัดลำปาง รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดในห้วงเดือนกันยายน 2559
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า / คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง และประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

-
ศป.ปส.ชน สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 จับกุมยาบ้าได้กว่า 12 ล้านเม็ด
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 สามารถจับกุมยาบ้าในพื้นที่รับผิดชอบได้กว่า 12 ล้านเม็ด

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2559 และปีงบประมาณ 2559

-
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 พบกลุ่มขบวนการมีความพยายามลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าเขตไทย จำนวน 51,910,000 เม็ด และสามารถจับกุมได้ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 12,750,861 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 24.56

-
จังหวัดลำพูน โดย ศอ.ปส.จ.ลพ. รายงานสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดลำพูนและภาคเหนือตอนบนในห้วงเดือนกันยายน 2559
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน (ศอ.ปส.จ.ลพ.) รายงานสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดลำพูน และภาคเหนือตอนบน ในห้วงเดือนกันยายน 2559

-
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ติดตามกาปราบปรามยาเสพ
พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภาค ๕ ติดตามประเมินผลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พอใจการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

-
ลำพูน จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
จังหวัดลำพูน จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

-
จังหวัดลำปางเร่งขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560
จังหวัดลำปางเร่งขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560 ในพื้นที่เป้าหมาย 1,038 หมู่บ้าน/ชุมชน

-
ศอ.ปส. จ.ลำปาง จัดฝึกอบรม จนท.ผู้ปฏิบัติงาน เสริมประสิทธิภาพบุคลากร เตรียมความพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง เดินหน้าต่อเนื่องขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมเสริมประสิทธิภาพเพิ่มพูนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจต่อแนวทางการปฏิบัติงาน ตามมาตรการแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด ปี 2560 ซึ่งได้มีการจัดการฝึกอบรมขึ้น ที่ห้องประชุมเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมกล่าวมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจฯ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานสังกัดต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม

-
ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด จุดตรวจด่านผาหงษ์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 300,000 เม็ด
ตำรวจ ทหาร ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด จุดตรวจด่านผาหงษ์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 300,000 เม็ด

-
จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามโครงการโรงงานสีขาว และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว พัฒนายกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากล
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จัด ประชุมเครือข่ายป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2559 พร้อมกับ มอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เกียรติบัตรโรงงานสีขาว และเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย สถานประกอบกิจการ ประจำปี 2559 จำนวน 25 แห่ง

-
บก.2 ฉก.ม.4 ร่วมกับชุดปฏิบัติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ยึดยาบ้าได้กว่า 144,000 เม็ด และยาไอซ์น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับชุดปฏิบัติการแถลงการณ์จับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติดได้ 7 ราย ยึดยาบ้ากว่า 144,000 เม็ดและยาไอซ์น้ำหนัก 1 กิโลกรัม