ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิค" ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิค" ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

-
ศป.ปส.ชน. เน้นแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ศป.ปส.ชน. สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 จับกุมผู้ค้ายาบ้าได้มากกว่า 160 ล้านเม็ด โดยให้ความสำคัญการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เน้นการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ประชาชนไปพึ่งพายาเสพติด

-
ทหารสนธิกำลังกับ ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อ.ปาย ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
ทหารสนธิกำลังกับ ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อ.ปาย ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาค้ายาเสพติดและขยายผลได้ของกลางจำนวนมาก

-
คณะกรรมการอำนวยการพัฒนานโยบายการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ศึกษาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของ ร.พ.ไชยปราการ
คณะกรรมการอำนวยการพัฒนานโยบายการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของโรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

-
อำเภอฝาง ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามผลงานดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสติด ของแต่ละหน่วยงาน

-
เรือนจำอำเภอฝาง เปิด ชมรม TO BE NUMBER ONE
เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด เพื่อให้ผู้ต้องขังมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และพัฒนาพฤตินิสัยให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมภายหลังพ้นโทษได้อย่างมีศักยภาพ

-
อำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดอบรมโครงการชุดมวลชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด
อำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดอบรมโครงการชุดมวลชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นและยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน

-
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง ให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง ให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 สนองพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการสร้างพลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีอยู่ ย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไข

-
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านยาเสพติด ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรอบปี 2560 เผยสถานการณ์ยังแพร่ระบาดหนัก
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านยาเสพติด ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรอบปี 2560 เผยสถานการณ์ยังแพร่ระบาดหนัก โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะเด็กเยาวชน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และดึงผู้เสพเข้าสู่การบำบัด เพื่อสามารถกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมอีกครั้ง

-
เชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมผนึกกำลังกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเครือข่ายการปราบปรามยาเสพติด แถลงผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเดินหน้าผนึกกำลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเข้มงวด

-
สปข. 3 จัดประกวดร้องเพลง PRD 3 TO BE NUMBER ONE CONTEST หวังให้คนรุ่นใหม่แสดงพลังร่วมกันป้องกันยาเสพติด
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 15 ปี TO BE NUMBER ONE เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและแสดงพลังในการร่วมกันรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

-
จังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบายตามวาระจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2560
จังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบายตามวาระจังหวัด ด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ทำลายป่า ปัญหายาเสพติด การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

-
จังหวัดลำพูน มุ่งป้องกันกลุ่มเสี่ยงใช้สารเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลำพูน ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการกิจกรรมครูแดร์ โครงการตำรวจประสานโรงเรียน และโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานสถานศึกษา (campus safety zone)

-
จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560
จังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 ให้แก่ผู้นำชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อให้แต่ละชุมชนนำไปดำเนินการป้องกันปัญหายาเสพติด

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2560
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2560

-
จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบทบาทของสถานศึกษา
จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบทบาทของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันปัญหายาเสพติด ที่หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลร้องกวาง

-
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ แถลงผลการปฏิบัติงานการจับกุมยาเสพติด จำนวน 108,000 เม็ด
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ แถลงผลการปฏิบัติงานการจับกุมยาเสพติดได้ผู้ต้องหา 2 ราย ของกลางรถยนต์กระบะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และยาบ้ากว่า 108,000 เม็ด

-
จังหวัดแพร่จับกุมยาบ้า 108,000 เม็ด
จังหวัดแพร่แถลงผลการจับกุมยาบ้า 108,000 เม็ด พร้อมรถของกลาง ผู้ต้องหา 2 คน ขณะลำเลียงผ่านด่านตรวจหาดรั่ว ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่