ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือระหว่างประเทศภาคีภายใต้โครงการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะที่ 2 ส่วนขยาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือระหว่างประเทศภาคีภายใต้โครงการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะที่ 2 ส่วนขยาย ร่วมกับประธานและเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

-
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวสื่อมวลชน ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวสื่อมวลชนผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ประเด็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด จัดระเบียบสังคม

-
อดีตนักมวยไทยชื่อดังจังหวัดพะเยา สอนนาฏะ (นา-ตะ) มวยไทยให้เด็กด้อยโอกาสฟรี หวังให้มีศิลปะป้องกันตัวห่างไกลยาเสพติด
อดีตนักมวยไทยชื่อดังจังหวัดพะเยา สอนนาฏะ (นา-ตะ) มวยไทยให้เด็กด้อยโอกาสฟรี หวังให้มีศิลปะป้องกันตัวห่างไกลยาเสพติด

-
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ รายงานผลการดำเนินงานสกัดกั้นยาเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ รายงานผลการดำเนินงานสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ประจำปี 2558

-
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา (Lamphun Team) รุ่นที่ 2
เช้าวันนี้ (2 กันยายน 2558) ที่ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา และโรงเรียน (Lamphun Team) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เปิดเผยข้อมูลถึงการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558

-
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวในงานแถลงข่าวสื่อมวลชนผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่องผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน แถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน แถลงผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ในทุกมิติ ผลของการจับกุมคดียาเสพติดลดลงเป็นที่น่าพอใจ

-
จังหวัดลำพูน จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา (Lamphun Team) รุ่นที่ 1 ที่ โรงแรมกัซซันมารีน่าลำพูน
วันนี้ (1 กันยายน 2558) ที่ โรงแรมกัซซันมารีน่าลำพูน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา และโรงเรียน (Lamphun Team) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

-
ด่านตรวจห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่จับกุมชาวเขาขนยาบ้าซุกทวารหนักขณะมากับรถโดยสารประจำทาง
ด่านตรวจห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่จับกุม 2 ชาวเขาจากจังหวัดเชียงราย พร้อมยาบ้า 3,800 เม็ด ซุกทวารหนักขณะโดยสารมากับรถประจำทางสายเชียงใหม่-อุบลราชธานี

-
สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูตำรวจ D.A.R.E ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูตำรวจ D.A.R.E ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน

-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แบบบูรณาการ กิจกรรมธรรมเกลาใจ เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แบบบูรณาการ กิจกรรมธรรมเกลาใจ เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด ประจำปี 2558

-
ตชด.334 อ.แม่อาย แถลงผลการจับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 19,800 เม็ด..//
ตชด.334 อ.แม่อาย แถลงผลการจับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติด ในพื้นที่ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 19,800 เม็ด..//

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

-
ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 5/๒๕๕๘ รุ่นสุดท้าย
จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 5/๒๕๕๘ รุ่นสุดท้าย มีผู้เสพยาเสพติดสมัครใจเข้าร่วมฝึกอบรมฯจำนวนมาก

-
รองผู้ว่า ฯ มส.สั่งให้ ปปส.ภาค ๕ ปิดล้อมหมู่บ้านตรวจยาเสพติด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่พอใจที่ชาวบ้านหันกล้อง ซี ที ทีวี ขึ้นท้องฟ้า คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มค้ายาเสพติด

-
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเปิดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ที่ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเมืองลำพูน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อ ให้ ผู้นำชุมชน นำไป ดำเนินการป้องกัน ปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งจัดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเมืองลำพูน

-
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธการ อมก๋อย ปลอดฝิ่น
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เปิดยุทธการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธการ อมก๋อย ปลอดฝิ่น พบผู้เสพรายใหม่เพิ่มเติม 3 ราย