ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ป.ป.ส. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น ภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่

-
ป.ป.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัยยาเสพติด "POWER AGAINST DRUGS"
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัยยาเสพติด "POWER AGAINST DRUGS" เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

-
ป.ป.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัยยาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัยยาเสพติด "POWER AGAINST DRUGS" เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

-
อำเภอไชยปราการ สนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ ปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ ปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ ได้ของกลางยาบ้า รวม 743 เม็ด เฮโรอีน 21.2 กรัม และ กระสุนปืน 3 นัด

-
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือเทศบาลเมืองพะเยาฝึกอาชีพ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือเทศบาลเมืองพะเยาฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง และห่างไกลยาเสพติด

-
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด กับ ป.ป.ส.ภาค 5
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ป.ป.ส.ภาค 5) ขอให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านสายด่วนสายด่วนยาเสพติด 1386 และกิจกรรมต้านยาเสพติดในห้วงเดือนสิงหาคม

-
จังหวัดแพร่ประกวดซอต้านยาเสพติด
จังหวัดแพร่จัดประกวดแข่งขันสืบสานตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือต้านยาเสพติด ในระดับชั้นประถม มัธยม และประชาชนทั่วไป ในภาคเหนือ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 54,000 บาท

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวนโยบาย ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดําเนินการตามยุทธศาสตร์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE และจะขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเด็กและเยาวชนคนแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าหมายที่จะต้องผ่านการประเมินรับรองเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ในปี 2571

-
ภาคเอกชนมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน จังหวัดเชียงรายบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่น เนล จำกัดนำอุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนตามโครงการรวมพลังใจ ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
ภาคเอกชนมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน จังหวัดเชียงรายบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัดนำอุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนตามโครงการรวมพลังใจ ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

-
อำเภอปาย ขับเคลื่อนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
อำเภอปาย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอปาย ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปาย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและอุปสรรคในระยะที่ผ่านมา

-
ตำรวจลำพูนสนธิกำลังทุกฝ่าย เปิดยุทธการกวาดล้างและปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
ตำรวจลำพูน สนธิกำลังทุกฝ่าย เปิดยุทธการกวาดล้างและปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล รีเอ็กซเรย์และขยายผลการจับกุมตามข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านทางสายด่วน ป.ป.ส. 1386 จับกุมผู้ต้องหาและของกลาง (ยาบ้า) ได้กว่า 16,000 เม็ด

-
ไชยปราการ สนธิกำลัง ระดมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สนธิกำลัง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ทำการปล่อยแถวระดมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE สร้างกระแส "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด"
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายตามโครงการ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชน เพื่อสร้างกระแส "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ

-
ป.ป.ส. ภาค 5 เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพปลอดภัยยาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพปลอดภัยยาเสพติด เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

-
จังหวัดน่าน จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัคร รุ่นที่ 4
จังหวัดน่าน จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 4 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และแก้ไขปัญหาให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการรักษาในระบบสมัครใจ รวมทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

-
ตำรวจแม่อาย พบยาบ้า 1 แสนเม็ด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่อาย ร่วมกับ ตชด.334 ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามเส้นทางและตั้งจุดสกัด ในพื้นที่ พบกระสอบบรรจุยาบ้า ประมาณ 100,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดเพื่อขยายผลหาผู้กระทำผิด มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

-
จังหวัดเชียงใหม่ ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

-
ตร.ไชยปราการ จับสาวใหญ่ ลักลอบค้ายาบ้า คาบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จับสาวใหญ่ ลักลอบค้ายาบ้า คาบ้านบ้าน ได้ของกลาง ยาบ้า 83 เม็ด ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

-
ตำรวจภูธร ภาค 5 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูตรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561
ตำรวจภูธร ภาค 5 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัย ให้กับครูตำรวจ D.A.R.E. ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน