ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
เรือนจำฝาง เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังคดียาเสพติด ก่อนปล่อยตัวคืนสู่สังคม
เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังคดียาเสพติดก่อนปล่อยตัว หวังไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุข

-
จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

-
ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เข้าพบผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 17 หารือการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้อำนวยการ ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 พร้อมด้วยทีมประสานงานประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 17 หารือการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน นี้

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจากปัญหาเสพติด ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจากปัญหาเสพติดในพื้นที่

-
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการคัดแยกและคัดกรองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา

-
จังหวัดแพร่ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 5 ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
จังหวัดแพร่สนธิกำลังร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ปิดล้อมตรวจค้นภายใต้ปฏิบัติการ "1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด ครั้งที่ 8/2561" ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 จำนวน 47 พื้นที่ 55 เป้าหมาย จับกุมผู้ต้องหาได้กว่า 40 ราย ยาบ้ากว่า 3,600 เม็ด

-
ตำรวจ เชียงดาว จับยาบ้า 218 เม็ดพร้อม ฝิ่นดิบ 5 กรัม
ตำรวจเชียงดาว จ.เชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหาผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 218 เม็ด และ ฝิ่นดิบ 5 กรัม

-
จังหวัดแพร่อบรมพัฒนาอาสาสมัครในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด สร้างองค์ความรู้ ทักษะ แก่อาสาสมัครและแกนนำชุมชนให้สามารถติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา

-
ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 8
ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 8 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างปกติสุข

-
ชาวตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ขานรับนโยบายจังหวัด 3 ภารกิจสำคัญ
ประชาชนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ขานรับนโยบายจังหวัด 3 ภารกิจสำคัญ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้านการลดและคัดแยกขยะ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่

-
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ เพื่อเมืองแพร่สดใส ปลอดภัย สะอาด สงบ
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการลดและคัดแยกขยะ สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองที่ปลอดภัย สะอาดสดใส และสงบ

-
ลำปาง เดินหน้า..เตรียมจัดงานวันยาเสพติดโลก "สร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน"
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงาน เนื่องในวันยาเสพติดโลก เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน

-
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้านการลดและคัดแยกขยะ
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้านการลดและคัดแยกขยะ โดยรวมพลังประชารัฐ ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เน้นสวมหมวกกันน๊อค 100 % ลดปัญหายาเสพติดทั้งในชุมชนและสถานศึกษา ลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกทุกครัวเรือน

-
อบจ.ลำพูน เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายนนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรม To Be Number One ประจำปี 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ภายใต้แนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

-
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่จัดพิธีบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่จัดพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการคัดแยกและคัดกรองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา

-
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
จังหวัดพะเยา บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

-
จังหวัดแพร่เตรียมเดินหน้าเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ 14 มิถุนายนนี้
จังหวัดแพร่เตรียมเดินหน้าปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การบริหารจัดการขยะ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัด 14 มิถุนายนนี้

-
ด่านตรวจแก่งปันเต๊า จับหนุ่ม ซุกยาบ้า 388 เม็ดในถุงขนมขบเคี้ยว
ด่านตรวจแก่งปันเต๊า ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จับกุมหนุ่มหัวใส ซุกซ่อนยาเสพติดในถุงขนมขบเคี้ยว หวังตบตาเจ้าหน้าที่ แต่ไปไม่รอด ถูกจับกุมคาด่านพร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 388 เม็ด