ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

-
ศป.ปส.ชน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 สกัดกั้นยาเพสติดในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ

-
สสจ.เชียงใหม่ ชี้แจง
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสารสกัด CBD ในกัญชง-กัญชา พ้นยาเสพติดในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 น้ำมันจากเมล็ดกัญชง สามารถนำมาใช้ผลิตอาหารหรือเครื่องสำอางได้..//

-
รวบ 2 สาว แหกด่าน ทหารพราน ตรวจสอบพบยาบ้า 2.5 ล้านเม็ด ซุกซ่อนในรถ
ทหารพราน บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 รวบ 2 สาว แหกด่าน จุดตรวจ/จุดสกัด ไล่ล่าเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร จับกุมได้ที่บริเวณหน้าตลาดป่าบง หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง ตรวจสอบพบยาบ้า 2.5 ล้านเม็ด ซุกซ่อนในรถยนต์

-
กองกำลังผาเมือง แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สามารถจับกุมยาเสพติดกว่า 400 ครั้ง
กองกำลังผาเมือง สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2562 สามารถสกัดกั้นจับกุมยาเสพติดตามแนวชายแดนกว่า 400 ครั้ง ได้ของกลางยาบ้ากว่า 100 ล้านเม็ด