ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
เทศบาลตำบลป่าแมต จ.แพร่ เตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลป่าแมตคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลป่าแมตคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ระหว่างวันที่ 16

-
จังหวัดเชียงรายจับกุมยาเสพติดผู้ต้องหา2 คน พร้อมของกลางยาบ้า7.4 ล้านเม็ดและยาไอซ์200กิโลกรัม
จังหวัดเชียงรายแถลงผลการจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงบริเวณชายแดน อำเภอเวียงแก่น ผู้ต้อง 2 คน ยาบ้า 7.4 ล้านเม็ดพร้อมยาไอซ์ 200 กิโลกรัม

-
ปปส.ภาค 5 เสริมศักยภาพครูต้นแบบด้านยาเสพติด..//
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย หวังสร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กปฐมวัยในพื้นที่..//

-
ตำรวจไชยปราการ จับยาบ้า 51 เม็ด
ตำรวจ สภ.ไชยปราการ สนธิกำลัง ร่วมกับ ตชด.334 และทหารส่วนควบคุมที่ 2 ฉก.ม.4 ออกทำการตรวจสอบการลักลอบเสพและค้ายาเสพติดในพื้นที่ สามารถจับกุมผู้ตองหาได้ 4 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 51 เม็ด

-
เชียงราย ยาบ้ากว่า 2 ล้านเม็ด ไอซ์ 200 กิโลกรัม ทะลักชายแดนด้านอำเภอเวียงแก่น
เชียงราย ยาบ้ากว่า 7 ล้านเม็ด ไอซ์ 200 กิโลกรัม ทะลักชายแดนด้านอำเภอเวียงแก่น