ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไปยังบ้านทุ่งแพม และบ้านห้วยบง สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการสร้างพลังให้ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-
เชียงราย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองแถลงตรวจยึดยาบ้า 1 ล้านเม็ด ไอซ์ 10 กิโลกรัม
ที่เชียงราย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดของกลางยาบ้า จำนวน 1 ล้านเม็ด และยาไอซ์ 10 กิโลกรัม คาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงตามแนวชายแดนอำเภอแม่สาย

-
ทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดอบรมเครือข่ายทั่วประเทศมุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง
ทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดอบรมองค์ความรู้ ให้แก่ เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศมุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง ให้เป็นเครือข่ายการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สืบสานพระกรณียกิจของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

-
อำเภอปง จังหวัดพะเยา จัดอบรมประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสัปปะรด
อำเภอปง จังหวัดพะเยา จัดอบรมประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสัปปะรด

-
ตำรวจน่าน วิสามัญ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่หลบหนีจากศาล
ตำรวจน่าน วิสามัญ นายอดิเรก ชมภูรส เจ้าของฉายา โยลาย ผู้ต้องหาคดียาบ้า 2 พันเม็ด และยาไอซ์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่หลบหนีจากศาล