ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
สพป.ลำปาง เขต 1 จัดอบรม การสร้างภูมิคุ้มกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จัดฝึกอบรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายใต้หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด แก่ตัวแทนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 23 โรงเรียน

-
อ.เวียงแหง มอบธงครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด
อ.เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มอบธงครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงเครือ หมู่ 4 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

-
จับยาบ้า ล็อตใหญ่ 5 ล้าน เม็ด ไอซ์และยาเคอีก 20 กิโลกรัม
ทหารกองทัพภาคที่ 3 ผสานกำลังร่วมตำรวจ บช.ปส.-สภ.แม่อาย-ตชด. ซุ่มสกัดจับแก๊งยาเสพติด เกิดการปะทะ จนท. สามัญคาที่ 1 ศพ ยึดยาบ้า 5 ล้านเม็ด ไอซ์และยาเค รวม อีก 20 กิโลกรัม

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนธิกำลังจับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติด ที่อำเภอปาย
อ.ปาย สนธิกำลังกับตำรวจ ปิดล้อมจับกุมคนค้ายาบ้า ได้ผู้ต้องหา และของกลางเป็น เมทแอมเฟตามีน 294 เม็ด

-
ปปส. ภาค 5 ร่วมกับ อำเภออมก๋อย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ปปส. ภาค 5 ร่วมกับ อำเภออมก๋อย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อยอดการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง