ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
เรือนจำ จ.พะเยา สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ ตรวจค้นเรือนจำค้นหาสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติด
เรือนจำจังหวัดพะเยา สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำ ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย และยาเสพติด จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งเสพติดหรืออุปกรณ์เสพ พบเพียงอาวุธมีดที่ดัดแปลง

-
โรงเรียนเผยเต๋อวิทยา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เปิดอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเผยเต๋อวิทยา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เปิดอาคารอเนกประสงค์ เตรียมเป็นสถานที่แข่งขันกีฬา 329 ต้านภัยยาเสพติด ไทยยูนนานเกมส์

-
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน ตรวจค้นเรือนจำ เพื่อกวาดล้างสิ่งต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมกันตรวจค้นเรือนจำจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปราม การแพร่ระบาดของยาเสพติด และกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำ ตามนโยบายของรัฐบาล

-
การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
เนื่องด้วยทูลกระหม่อหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ได้ประทานพระวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหลัดลำปางในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นี้

-
ป.ป.ส แถลงผลการสกัดกั้นจับกุมขวบการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ของกลางกว่า 2,100,000 เม็ด
ป.ป.ส แถลงผลการสกัดกั้นจับกุมขวบการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ของกลางกว่า 2,100,000 เม็ด