ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ผบ.กองกำลังผาเมือง ตั้งจุดอำนวยความสะดวกช่วงปีใหม่ พร้อมเข้มสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดน
ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดี หวังเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมเพิ่มความเข้มข้นการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน

-
ตำรวจไชยปราการ จับกุมผู้ต้อวหาคดียาเสพติด 2 ราย
ตำรวจไชยปราการ จับกุมผู้ต้อวหาคดียาเสพติด พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม (จำนวนทั้งสามบิ๊ก) จำนวน 7.9 กรัม

-
กองกำลังผาเมือง ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 2 ล้านเม็ด ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 2 ล้านเม็ด ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

-
จ.ลำปาง เตรียมความพร้อมทุกฝ่าย ร่วมดูแลการเดินทางของประชาชน ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 63
จ.ลำปาง เตรียมความพร้อมทุกฝ่าย ร่วมดูแลประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมเน้นย้ำหน่วยงานตำรวจเข้มงวดตรวจค้นยาเสพติด ที่อาจมีการลักลอบขนส่งในช่วงเวลาดังกล่าว

-
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดเชียงราย พบของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้า 6.8 ล้านเม็ด
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดเชียงราย หลังตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้า 6.8 ล้านเม็ด