ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ด้านการป้องกัน บำบัดรักษาผู้เสพ และการปราบปรามยาเสพติด มีผลคืบหน้าเป็นลำดับ

-
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 และโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน รุ่นที่ 2
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน (ศอ.ปส.จ.ลพ.) กำหนดจัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5

-
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ย้ำให้เร่งแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชน
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เน้นย้ำให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หวั่นเยาวชนจะเลียนแบบพฤติกรรมผู้ค้าที่มีฐานะร่ำรวย พร้อมให้เพิ่มกำลังเข้าไปตามด่านที่เป็นเส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยเชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลัง

-
อบต.แม่สูน ร่วมกับ ตชด.334 จัดโครงการ D.A.R.E.
อบต.แม่สูน ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 แม่อาย จัด โครงการ โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) เพื่อให้ นักเรียน รู้จักป้องกันตนเอง จากยาเสพติด

-
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมยาเสพติด
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการปฏิบัติงานการปิดล้อมตรวจค้น และจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ ห้วงวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2560 ผลการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดได้จำนวน 19 ราย ของกลางยาบ้าเกือบ 4 หมื่นเม็ด