ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดเชียงราย เอ็มโอยูผู้ประกอบการขนส่งและพัสดุหลังยาบ้าทะลักหนักทางภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย เอ็มโอยูผู้ประกอบการขนส่งและพัสดุหลังยาบ้าทะลักหนักทางภาคเหนือ

-
เชียงราย จับขบวนการลำเลียงยาบ้าเกือบ10ล้าน ไอซ์700 กิโลกรัมเข้าไทยช่วงสงกรานต์
เชียงราย จับขบวนการลำเลียงยาบ้าเกือบ10ล้าน ไอซ์700 กิโลกรัม เข้าไทยช่วงสงกรานต์

-
ที่จังหวัดเชียงราย จับกุมของกลางยาเสพติดล็อตใหญ่ที่สุด
จังหวัดเชียงรายแถลงผลการจับกุมยาเสพติดเป็นยาบ้ามากเกือบถึง 10 ล้านเม็ดพร้อมไอซ์น้ำหนักเกือบถึง 800 กิโลกรัมซึ่งมีจำนวนมากที่สุด

-
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 324,000 เม็ด
ฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 324,000 เม็ด บริเวณรอยต่ออำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาว จากการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่

-
มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดประชุมสัมมนา ล่า ออก สื่อ เสวนากระบวนการทางกฎหมาย สู่สายตาประชาชน ผ่านสื่อมวลชนคนทำข่าวยาเสพติด
มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดประชุมสัมมนา ล่า ออก สื่อ เสวนากระบวนการทางกฎหมาย สู่สายตาประชาชน ผ่านสื่อมวลชนคนทำข่าวยาเสพติด