ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ผู้กำกับ สภ.เมืองแพร่ นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนหมู่บ้านเอื้ออาทร รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆๆ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแมต ตามโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงนโยบายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เน้นการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องลงพื้นที่ด้วยตนเองเป็นประจำทุกสัปดาห์

-

-
จับยาบ้า 2 พัน เม็ด ที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง สกัดจับขบวนการค้ายาเสพติด ได้ผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 2 พันเม็ด

-
ตำรวจ สภ.จุน จ.พะเยา จับหนุ่มขายยาบ้าและไอซ์
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จุน จ.พะเยา จับหนุ่มขายยาบ้าและไอซ์

-
เจ้าหน้าที่ ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า กว่า 3 ล้านเม็ด และยาไอซ์ 40 กิโลกรัม ได้จากขบวนการค้ายาเสพติดที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่ ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า กว่า 3 ล้านเม็ด และยาไอซ์ 40 กิโลกรัม ได้จากขบวนการค้ายาเสพติดหวังหลบหนีด้วยการฝ่าด่านตรวจบนถนนสายเขตหมู่บ้านงิ้วเฒ่า ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย