ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ โชว์ผลงานการจับกุมผู้ลักลอบค้ายาบ้าและมีไม้แปรรูปผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงผลงานการจับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติดและผู้มีไม้แปรรูปผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง

-
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประชุม คณะกรรมการ ชมรม To Be Number One เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน ของ ชมรม ในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
ผู้แทน ชมรม To Be NumBer One ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมการ ประชุม คณะกรรมการ ชมรม To Be Number One อำเภอแม่ทา เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม ชมรม ในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ โดย เฉพาะ กิจกรรม รณรงค์ ป้องกัน ปัญหายาเสพติด ซึ่ง จังหวัดลำพูน มีเป้าหมายขับเคลื่อน ให้จังหวัดลำพูน เป็น จังหวัด To Be Number One ระดับ เพชร ในปี 2568

-
รรท.ผบช.ปส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวบตัวขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมของกลางยาไอซ์และอาวุธสงคราม
รรท.ผบช.ปส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมปราบปรามยาเสพติด เข้าทำการปิดล้อมปั้มน้ำมันในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดของกลางยาไอซ์ 20 กก.และอาวุธสงคราม

-
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่สรุปผลการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2559
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่สรุปผลการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2559 จับกุมผู้ต้องหา 2 พันกว่าคน ยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด

-
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32 กองกำลังผาเมืองจับหนุ่มชาวลาวขนยาบ้าเขาไปขาย จังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32 กองกำลังผาเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.เฉลิมพระเกียรติ จับหนุ่มชาวลาวขนยาบ้าเขาไปขาย จังหวัดปทุมธานี