ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูน ช่วงเดือนตุลาคม 2559
คณะกรรมการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ประชุมและรายงานผลการดำเนินการสถานการณ์ การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2559

-
รองผู้ว่าฯ ลำปาง แนะประชาชนพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีปัญหาเดือดร้อนต่างๆ ร้องเรียนได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแนะประชาชน พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีปัญหาเดือดร้อนต่างๆ เช่น ยาเสพติด ยานพาหนะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ที่ดิน ฯลฯแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

-
สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย มอบธงโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ให้แก่หมู่บ้านป่าหมาก อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย มอบธงโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค 5 ให้แก่หมู่บ้านป่าหมาก อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นตัวอย่างหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

-
อ.แม่อาย สนธิกำลัง หลายฝ่าย จับยาบ้า กว่า 240,000 เม็ด
อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ สนธิกำลัง ตำรวจ ทหาร ตชด. และฝ่ายปกครอง จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติด รายใหญ่ได้ของกลาง ยาบ้า 240,000 เม็ด

-
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกตรวจสถานบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ค้าประเวณี
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการกับหลายหน่วยงาน ออกตรวจสถานบริการ และสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ค้าประเวณี และการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด