ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย สร้างจิตสำนึก เป็นคนดีและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

-
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ

-
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการจับกุมยาบ้าล็อตใหญ่ 10 ล้านเม็ด ที่ จ.ลำปาง
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการจับกุมยาบ้าล็อตใหญ่ ที่ตำรวจภูธรภาค 5 สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตามยุทธการขุดรากถอนโคนยาเสพติดของรัฐบาลในห้วงระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562

-
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการจับกุมยาบ้าล็อตใหญ่ 10 ล้านเม็ด ที่ จ.ลำปาง
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการจับกุมยาบ้าล็อตใหญ่ ที่ตำรวจภูธรภาค 5 สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตามยุทธการขุดรากถอนโคนยาเสพติดของรัฐบาลในห้วงระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562

-
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ได้ยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ จับกุมอดีตตำรวจลักลอบขนยาบ้าจากชายแดน จ.เชียงใหม่ มาพักไว้ใน จ.แพร่ ก่อนเตรียมนำส่งให้ผู้ร่วมขบวนการในจังหวัดทางภาคกลาง แต่ถูกจับกุมได้ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า อ.ลอง ได้ของกลางประมาณ 200,000 เม็ด